10 okt, 2023

Gecić Law učestvuje u CBAM sektorskim obukama

Eksperti advokatske kancelarije Gecić Law učestvovaće u seriji sektorskih obuka o novom mehanizmu EU za prekogranično prilagođavanje ugljenika (CBAM) tokom oktobra i novembra meseca. Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije i Privredna komora Srbije pokrenuli su program besplatne regionalne obuke u okviru švajcarskog Programa za jačanje kapaciteta za trgovinske politike (C4TP). CBAM obuke će se održavati u nekoliko gradova u Srbiji. Ove radionice biće prilagođene ekonomskim sektorima obuhvaćenim CBAM regulativom.

Prva CBAM obuka u sektoru đubriva

U ponedeljak je održana prva celodnevna radionica u Privrednoj komori Srbije u Beogradu. Naš advokat, Branko Gabrić, vodeći stručnjak za CBAM regulativu, predvodio je ovu obuku. Branko je informisao učesnike o specifičnostima CBAM regulative za industriju đubriva. Diskusija koja je usledila i serija pitanja i odgovora izazvali su veliko interesovanje. Radionica je na praktičan način pomogla učesnicima da se upoznaju sa zahtevima CBAM, naročito kroz ciljani pristup sektoru. Učesnici su komentarisali da je obuka popunila značajnu prazninu u njihovom znanju i umanjila nedoumice o praktičnim aspektima usklađivanja sa CBAM.

Naglašeno je nekoliko ključnih momenata za ovaj sektor. Učesnici su naročito imali u vidu hitnost pripreme za CBAM. Ključno je formirati bazu podataka kako bi se efikasno primenila adekvatna metodologija. Preliminarne procene Evropske komisije pokazuju da prosečne emisije ovog sektora u Srbiji premašuju dve tone ugljen dioksida po toni đubriva. Po EU ETS, cena za emisiju jedne tone ugljen dioksida trenutno iznosi približno 85 EUR. Stoga se očekuje da će u fazi pune primene CBAM značajno uticati na konkurentnost na tržištu EU i ukupnu održivost biznisa koji u velikoj meri zavise od izvoza u EU. CBAM se stoga ne posmatra samo kao ekološki instrument već kao bitan finansijski namet koji može dovesti do značajnih promena u proizvodnji i trgovini. Važan zaključak je i da prelazni period možda neće biti dovoljan. Dok su preduzeća iz EU imala gotovo dvadeset godina za prilagođavanje, naše kompanije će imati samo dve.

O CBAM

CBAM podrazumeva uvođenje svojevrsne takse na osnovu ugrađenih emisija ugljen dioksida u proizvodnji određenih kategorija proizvoda koji se uvoze u EU. Cilj je izjednačiti uslove sa EU proizvodima i sprečiti „curenje“ ugljenika u zemlje koje imaju manje ambicioznu klimatsku politiku. Inicijalno će se primenjivati samo na određene kategorije proizvoda u oblasti proizvodnje gvožđa i čelika, cementa, đubriva, aluminijuma i električne energije.

CBAM regulativa zvanično je stupila na snagu 17. maja 2023. godine. NPrelazna faza primene je počela 1. oktobra 2023. Tokom ove faze, koja će trajati do 31. decembra 2015. godine, obaveze po osnovu CBAM se odnose samo na kvartalno izveštavanje. Emisije ugljen dioksida ugrađene u proizvode su ključan element CBAM izveštaja. Metodologija i proces praćenja i izveštavanja predstavljaju značajan izazov za proizvođače koji su dužni da se prilagode novoj regulativi. Predviđene su i kazne za neblagovremeno ili neistinito CBAM izveštavanje koje se kreću od 10 do 50 EUR po toni neprijavljenih emisija. Uvoznici u EU su dužni da podnesu prvi CBAM izveštaj za četvrti kvartal 2023. godine do 31. januara 2024. godine.