15 nov, 2023

Polo igrači i logotipi: rivalstvo u svetu mode

Uvod

Polo majice su verovatno prepoznatljivije od sporta po kojem su dobile ime.  Za razliku od običnih majica, polo majice imaju okovratnik, elegantan dizajn i originalno imaju izvezen logo igrača pola na grudima.  Ako niste modni fanatik, i odlučite da ih pažljivije pogledate, možda ćete primetiti da igrač pola možda i nije sam, i da se logoi mogu razlikovati.

Logo Američkog polo udruženja (poznatog i kao USPA) sadrži dva igrača pola, od kojih jedan drži palicu prema gore, a drugi prema dole, dok Polo Ralph Lauren (poznat i kao PRL) logo ima samo jednog igrača pola koji drži palicu prema gore. Osim reči USPA ili Polo Ralph Lauren koje se mogu ili ne moraju nalaziti ispod igrača pola, to je jedina razlika između ova dva logoa.

Možda se pitate kako je to dozvoljeno? Oznake trebaju biti prepoznatljive, ili zašto se ove kompanije nisu sporile oko ovoga? Jesu. Zapravo, ove kompanije imaju bogatu međusobnu istoriju sporova.

1984

Ralph Lauren je osnovan 1967. godine i koristi oznaku polo igrača od 1972. godine, dok je brend US Polo osnovan 1981. godine. Tri godine kasnije, 1984. godine, USPA je pokrenuo postupak protiv PRL-a tražeći deklaratornu presudu – da različiti proizvodi sa simbolom jahača na konju ne krše PRL-ov logo igrača pola. PRL je podneo protivtužbu za povredu žiga, tvrdeći da upotreba oznake „duplih jahača“ krši njihov žig.

Glavni argument USPA bio je da je oznaka samo prikaz igrača pola, koji nije stekao sekundarno značenje (što u suštini znači da nije povezan sa određenim proizvodom). USPA nije uspela u svojoj tvrdnji, a sudija je utvrdio da je USPA povredio PRL-ove oznake, posebno njihov logo igrača pola i reč „POLO“. Međutim, USPA-u je bilo dozvoljeno da nastavi da posluje koristeći svoje ime i simbol jahača na konju, pod uslovom da je bio različit od PRL-ovog igrača pola u pogledu sadržaja i perspektive.

Polo igrač(i)

PRL je uzvratio udarac tužbom protiv USPA i njegovog nosioca licence, Jordache, Ltd., tvrdeći da četiri logotipa korišćena u kolekcijama odeće tuženih, svaki prikazujući par jahača na konjima (dupli jahači), krše žig Ralph Lauren igrača pola.

Ključni faktor u ovom slučaju bili su poslovni pregovori između PRL-a i USPA. Konkretno, tokom poslovnih pregovora, PRL je pristao na korišćenje oznake duplih jahača od strane USPA i tvrdio je da se razlikuje od PRL-ove oznake. PRL je uložio prigovor na ovaj dokaz pristanka tvrdeći da se sastoji od izjava date u kompromisnim pregovorima. Sud je odbacio prigovor PRL-a i usvojio dokaz.

Nakon suđenja, porota je utvrdila da prvi logotip, puna silueta duplih jahača bez slova i reči, krši PRL-ov žig. Međutim, što se tiče ostale tri oznake (puna silueta sa slovima „USPA“ ispod, kontura dva jahača, i ista kontura sa dodatim slovima „USPA“ ispod), porota nije smatrala da postoji verovatnoća zabune, i stoga da nema povrede. Sud je doneo presudu u skladu sa navedenim.

Parfemi i naočare

Nije iznenađujuće što ovo nije bilo kraj njihovih sporova. Drugi spor nastao je kada je USPA lansiro svoj parfem u tamno plavom pakovanju (slično Polo Blue PRL parfemu koji je bio pušten 10 godina ranije). Sud je utvrdio da je USPA „zbunjujuće slična“ oznaka dva jahača i njihova upotreba reči „POLO“ povredila PRL-ov žig kada su u pitanju parfemi. Sud je utvrdio da, za razliku od odeće, PRL-ov logo i POLO žigovi su, u kontekstu parfema, „izuzetno snažni“, te stoga imaju pravo na jaku zaštitu od povrede. Sud je otišao korak dalje i tvrdio da je USPA postupio nemoralno proizvodeći parfem sa logom duplih jahača i rečju „POLO“, znajući da postoji velika verovatnoća nastajanja zabune proizvoda.

Sud je izdao zabranu protiv USPA i odbacio njegov zahtev za deklaratornom presudom onemogućujući USPA da upotrebljava ovu oznaku za parfeme.

Drugi okružni sud potvrdio je da pravo USPA za korišćenje i davanje licence za oznaku duplih jahača u jednoj industriji (odeća) ne znači nužno da je ovlašćen za korišćenje istih oznaka u drugoj industriji (parfemi), u kojoj je PRL dobro poznat.

Slično, u drugom sporu, sud je utvrdio da prodaja USPA naočara sa logom duplih jahača krši zabranu u vezi sa parfemima i drugim proizvodima. Sud je odobrio PRL-ov zahtev da se utvrdi da je USPA prekršio zabranu, smatrajući da se formulacija prethodne zabrane odnosi i na očna pomagala. Međutim, viši sud je poništio ovu odluku i vratio slučaj nižim sudovima. Ovaj spor i dalje traje do danas.

Zapadni Balkan

I PRL-ov i USPA-evi igrači pola su žigovi u Srbiji. Interesantno je da je PRL-ov žig polo igrača registrovan pod klasom 3, koja obuhvata parfeme (što ima smisla s obzirom na odluku američkog suda navedenu iznad), dok je USPA žig duplog jahača, registrovanog za odeću, obuću i šešire, kao i za usluge maloprodaje i online prodavnice.

Isto važi i za Crnu Goru, osim što USPA-ova oznaka duplog jahača nije registrovana za odeću, obuću i šešire.

U Bosni i Hercegovini, jedini igrač pola zaštićen žigom je PRL-ov, i registrovan je za usluge maloprodaje i online prodavnice.

Zaključak

Ovaj rivalitet ukazuje na važnost žigova u svetu mode (i trgovine uopšte). Žigovi imaju ključnu ulogu u čuvanju identiteta brenda, reputacije i tržišnog položaja kompanije.

Ova borba takođe služi kao važan podsetnik da je analiza povrede žiga specifična za svako tržište, a glavni faktor je da li upotreba oznake može izazvati zabunu. Osim toga, jedna oznaka može izazvati zabunu na jednom geografskom tržištu, ali ne i na drugom. Na primer, USPA-ova oznaka duplih jahača može biti registrovana u SAD-u i Srbiji, dok je, na primer, u Japanu, Japanski patentni zavod zaključio da bi sama reč „POLO“ mogla izazvati zabunu na tržištu i odbio USPA-ovu prijavu žiga za oznaku „U.S. Polo Assn.“.

Na kraju, treba imati na umu da ako je na majici jedan igrač pola, to je Ralph Lauren, ako ih ima dva, to je USPA, a ako ih ima tri ili više, možda je reč o kopiji.

Autori: Bojan Tutić, Miloš Petaković