23 nov, 2022

Ponovno otvaranje Fronteks pregovora!

Novosti u vezi sa Frontex sporazumima! Evropski savet je 18. novembra dao zeleno svetlo za otvaranje pregovora o proširenju već ranije potpisanih Frontex sporazuma o saradnji, koji su zaključeni između Frontex-a i četiri zemlje Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija).

Ova saradnja odražava evropski koncept integrisanog upravljanja granicama sa zemljama koje nisu članice EU i omogućava Frontex-u da sprovodi zajedničke poduhvate sa državama potpisnicama, kao i da raspoređuje svoje službenike u ovim zemljama. Sporazum je postao primenljiv nakon potpisivanja prvog sporazuma sa Albanijom, 2019. godine. Pored navedenih zemalja, zemlje potpisnices sporazuma su i Moldavija i Severnu Makedoniju.

S druge strane, novi okvir će obuhvatiti više operativnih radnji, kao i nova izvršna ovlašćenja službenika Frontex-a poput granične inspekcije i registracije lica. Sve u svemu, nove, proširene nadležnosti, biće, pre svega, usmerene na suzbijanje migratornih tokova, ilegalnih imigracija i prekograničnog kriminala.

Pratite nas i dalje kako biste bili u toku sa vestima na ovu temu!

 

Autor: Marko Đorđević