31 jul, 2020

Poslednji okršaj u Sloveniji – Agrokor i AVK

29. jula 2020. godine, Vrhovni Sud Republike Slovenije („Sud“) doneo je odluku kojom je naložio slovenačkoj Agenciji za zaštitu konkurencije („AVK“) da vrati udele koje je privremeno oduzela hrvatskom Agrokoru d.d. koje to društvo ima u slovenačkom društvu Mercator.

Naime, AVK je u svom saopštenju za javnost navela da je odluka, kojom je naložila oduzimanje akcija 2019. godine koje su u vlasništvu Agrokora, donesena u skladu sa članom 201 Zakona o prekršajima Republike Slovenije (Slo. Zakon o prekrških). Član 201 predviđa da bilo čija imovina može biti oduzeta u slučaju da postoji verovatnoća da se stranka u postupku sakrije ili napusti zemlju dok traje postupak pred sudom ili dok presuda ne bude donesena. Stoga, oslanjajući se na ovaj član, AVK je privremeno oduzela Agorkorove akcije u Mercatoru, na taj način onemogućujući da Agrokor prenese svoj većinski udeo u Mercatoru na svoje povezano društvo Fortenova Group. Ovakva zaplena akcija zasnovana je na odluci AVK koja u to vreme još uvek nije postala pravosnažna, ali kojom je Agrokor kažnjen sa 53,9 miliona evra, jer švajcarski Agrokor AG nije podneo prijavu koncentracije kada izvršio transakciju kojom je kupio slovenačko društvo Costella d.o.o. 2016. godine. Ta transakcija bila je pod nadzorom tadašnjeg predsednika upravnog odbora Agrokora, Ivice Todorića. U očima Okružnog suda, odluka AVK je bila malo preterana.

Ali pre nego što objasnimo deo o „malo preteranoj odluci AVK“, pogledajmo šta se dogodilo neposredno pre. Okružni sud u Ljubljani (Slo. Okrajno sodišče v Ljubljani) je istovremeno, može se reći, i prihvatio i nije prihvatio navode Agrokora. Sada da se vratimo na „malo preteranu odluku AVK“, odnosno da budemo precizniji, Okružni sud je izmenio odluku AVK u delu koji se odnosi na visinu kazne, te je smanjio kaznu sa 53,9 miliona evra na „samo“ 1 milion evra objašnjavajući da je ovaj propust u vidu neprijavljivanja koncentracije bio rezultat nepažanje predsednika upravnog odbora Ivice Todorića. Međutim, ne želeći da se zadovolji samo delimičnim usvajanjem njegovih zahteva, Agrokoru nije preostalo ništa drugo nego da ovaj obračun podigne na novi nivo.

Kabinet Republičkog javnog tužioca u Republici Sloveniji („Kabinet“) podneo je zahtev za zaštitu zakonitosti Sudu, pri čemu je Kabinet izneo tvrdnju da je AVK postupao nezakonito kada je oduzeo akcije Agokora koje to društvo ima u Mercatoru. Prema stavu Kabineta, AVK nije imao pravnog osnova za oduzimanje akcija, a član 201, onaj o kome je prethodno bilo reči, nije moguće primeniti na pravna lica – koncept da se pravna lica mogu sakriti od nadležnih organa na način kako je to opisano u članu 201, nije primenljiv. Sud je delio mišljenje Agorkora u ovom slučaju, te je usvojio zahtev i ukinuo odluku AVK, čime je Agrokoru omogućio slobodan pristup i prenos svojih akcija.

Sve je dobro što se dobro svrši, zar ne?

Autor: Nadja Kosić