15 dec, 2017

Privredna komora Srbije objavila komentare o Zakonu o zaštiti konkurencije

 

Privredna komora Srbije je 6. oktobra 2017. godine objavila dokument pod nazivom „Komentari članova Privredne komore Srbije: Zakon o zaštiti konkurencije“.

Privredna komora Srbije je 6. oktobra 2017. godine objavila dokument pod nazivom „Komentari članova Privredne komore Srbije: Zakon o zaštiti konkurencije“ (Komentari), koji je nastao kao rezultat konsultacija predstavnika srpske privrede o primeni Zakona o zaštiti konkurencije (Zakon).

Kako je to i očekivano, članovi Privredne komore su u Komentarima naglasili potrebu za normativnim unapređenjima i predložili izmene Zakona, a sve u cilju podsticanja konkurentnijeg poslovnog okruženja.

Članovi Privredne komore posebno ističu da, za razliku od SAD i mnogih evropskih sistema koji obezbeđuju  stroge garancije pravičnog postupanja, kao i aktivno učešće i kontrolu od strane suda tokom celog postupka, važeći srpski Zakon ne pruža ništa od navedenog.

Konkretno, Komisija za zaštitu konkurencije, kao upravno-inkvizitorni organ, Zakonom je dobila izuzetno široke nadležnosti, uključujući i izricanje najviših kazni u domaćem pravnom sistemu. Uz to, nenajavljeni uviđaji (dawn raids) kao uobičajeno sredstvo koje koriste organi nadležni za zaštitu konkurencije širom sveta, u Srbiji se sprovode bez neposredne sudske kontrole (niti prethodne, niti naknadne), dok se stranka koja je pod istragom o uviđaju obaveštava tek u trenutku sprovođenja istog.  Pored toga, članovi Komore se u Komentarima detaljno bave i procesnim pitanjima i predlažu konkretne izmene Zakona.

Aktivno učešće Privredne komore Srbije, kao što ovi opsežni Komentari i potvrđuju, može doprineti donošenju novog zakona u oblasti zaštite konkurencije koji će stvoriti temelje za razvoj slobodne konkurencije na tržištu. Istovremeno, zakon treba da omogući zaštitu ljudskih prava pojedinaca i učesnika na tržištu, a kako su ista propisana novim Zakonom o opštem upravnom postupku i garantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i Ustavom Srbije.

Da podsetimo, tokom proteklih meseci nekoliko inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona podneto je Ustavnom sudu Srbije, uključujući i inicijativu Advokatske komore Srbije, Advokatske komore Vojvodine, ali i inicijativu koju je 5.septembra 2017. godine podnela naša advokatska kancelarija zajedno sa Udruženjem za zaštitu ustavnosti i zakonitosti (UZUZ) i Komitetom pravnika za ljudska prava (YUCOM). Sve navedene inicijative su otvorile važna pitanja o obezbeđivanju prava na pravično postupanje, ljudskim pravima i pravnoj sigurnosti poslovanja u Srbiji.

Komentare članova Privredne komore Srbije možete pročitati u PDF dokumentu ovde

Ovaj članak je objavio Thomson Reuters/Practical Law i sa njihovom dozvolom dostupan je na našem sajtu.  

Autori:  Ana Radišić,  Gecić Law