22 jan, 2021

Slučaj WhatsApp-a: komplikovan odnos tehnoloških giganata i zaštite podataka

Turbulencije na digitalnim tržištima ponovo na naslovnim stranama? Čini se da novinari i blogeri jedva stižu da isprate sve nove odluke tehnoloških giganata. Whatsapp, kompanija koja pripada Facebook-u, nastoji  da poseduje najuspešniju aplikaciju za slanje poruka i obavljanje poziva, te su stoga rukovodioci kompanije nedavno odlučili da izmene politiku privatnosti. Nova ažuriranja dostupna za Android i iOS sisteme su dovela do toga da internet bude preplavljen informacijama da će aplikacija koja navodno obezbeđuje šifrovanu razmenu poruka, „primorati“ svoje korisnike da dele informacije sa Facebook-om, vlasničkom kompanijom, odnosno, da će korisnici morati da se saglase da dozvole Facebook-u i ostalim zavisnim društvima da prikupljaju podatke korisnika WhatsApp-a, uključujući i brojeve telefona korisnika, brojeve telefona iz imenika korisnika, lokacije i drugo. WhatsApp je obavestio korisnike o tome da ukoliko ne prihvate nove uslove do 8. februara, gube pristup ovoj aplikaciji. Korisnici WhatsApp-a su se očigledno ponadali da je ovaj tehnološki džin konačno uhvaćen na delu, a ako je suditi po brojnim online žalbama, korisnici itekako nisu bili spremni da zažmure na pitanje novih izmena politike privatnosti ove kompanije. Novo obaveštenje WhatsApp-a je malo kome bilo jasno, što je dovelo do toga da je kompanija morala objaviti na svom blogu objašnjenje o najnovijim ažuriranjima svoje aplikacije, 15. januara 2021. godine, na taj način pokušavajući da pruži preko potrebna preciziranja svojih objava.

WhatsApp se potrudio da pruži tražena objašnjenja tvrdeći da je kompanija osnovana vodeći se vrlo prostom idejom – ono što dele korisnici sa svojim prijateljima i porodicom ostaje isključivo između njih. Ovo znači da će aplikacija uvek štititi lične razgovore svojih korisnika pomoću end-to-end šifriranja, tako da ni WhatsApp, a ni Facebook, nemaju uvid u privatne poruke svojih korisnika. Dodajući da ne vode evidenciju razmenjenih poruka ili poziva, rukovodioci WhatsApp-a potvrdili su još jednom da lokacije koje su podeljene putem WhatsApp-a, kao i kontakti nisu nikad bili niti će biti podeljeni sa Facebook-om niti njegovim zavisnim kompanijama.

Nova pravila u vezi sa politikom privatnosti koju je najavio WhatsApp primenjivaće se globalno. Ipak, biće modifikovana u zavisnosti od regulative koja se primenjuje na teritoriji gde se implementiraju. Naime, izmene pravila u vezi sa politikom privatnosti će najviše uticati na američko tržište, gde će WhatsApp biti u mogućnosti da prikuplja i deli informacije o lokaciji, IP adresi, modelu telefona, operativnom sistemu, procentu baterije, jačini signala, mobilne mreže, vremenske zone, pa čak i vrsti  mobilne opreme u skladu sa međunarodnim standardima (IMEI).

U EU, korisnici WhatsApp-a su dobili znatno drugačije obaveštenje o promenama uslova politike privatnosti. Zbog strožih pravila Opšte regulative o zaštiti podataka („GDPR“), podaci o korisnicima ne mogu biti deljeni sa trećim licima. GDPR 2018 se odnosi na svaku kompaniju koja obrađuje podatke građana EU, bez obzira na to gde se nalazi sedište ili ogranak kompanije, a posebno ako kompanija na bilo koji način prati aktivnosti korisnika. Osnov za prikupljanje podataka je najčešće “pristanak” i “opravdani interes”. Izmene uslova politike privatnosti su očigledno uvedene kako bi se omogućilo praćenje ponašanja potrošača, a potom i reklamiranje onih koji nude usluge. Da li ovo predstavlja legitimni interes? Dalje, da li davanjem saglasnosti elektronskim putem mi jednim klikom dajemo saglasnost samo toj, jednoj kompaniji ili zapravo svim povezanim kompanijama?

Iako nije članica EU, Srbija je u potpunosti uskladila svoj Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Zakon”) sa GDPR-om. Sve kompanije i organizacije koje prikupljaju podatke o ličnosti su obavezne da o tome izveste subjekte čije podatke prikupljaju, da vode evidenciju o prikupljenim informacijama i  radnjama preduzetim u cilju prikupljanja podataka, da traže mišljenje Zaštitnika građana za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, itd. Zakon zahteva pseudominizaciju podataka, što je proces sličan enkripciji koja onemogućava povezivanje podataka sa pojedincem.

Kako WhatsApp ne posluje u Srbiji, verovatno bi podaci o ličnosti bili obrađivani u inostranstvu. Zbog svog teritorijalnog dometa primene, za prikupljanje informacija Zakon zahteva prisustvo kompanije koja te podatke prikuplja u Srbiji. Stoga, ukoliko WhatsApp odluči da izmeni pravila o privatnosti u Srbiji na način na koji je to učinio u Sjedinjenim Američkim Državama, moraće da imenuje predstavnika u Srbiji i obezbedi sve uslove propisane Zakonom.

Narušavanje slobode govora ili konkurencije?

Na tržištu koje vredi više milijardi, podaci predstavljaju vid imovine. Iza kulisa, podaci zapravo sadrže vitalnu poslovnu informaciju o potrošaču i njegovim preferencijama. Porast slučajeva nepoštovanja privatnosti podataka i protivpravnog prikupljanja podataka je aktuelizovao temu zaštite podataka i privatnosti. Međutim, problem ne ostaje na ovome, već se otvaraju i nova pitanja. Privatni podaci na digitalnim tržištima tiču se i konkurencije, a ovim tržištima dominiraju globalne korporacije. Skorašnji događaji navodne cenzure koju sprovodi Twitter i najavljena izmena politike privatnosti podataka od strane WhatsApp-a, su samo potvrda snage velikih tehnoloških korporacija. Prema tome, neadekvatan odgovor od strane regulatora bi omogućio ovim korporacijama da preuzmu kontrolu nad daljim razvojem događaja. Kako se ova tema tiče ne samo zaštite podataka, nego i zaštite konkurencije, neophodna je koordinacija i saradnja između regulatora i tela zaduženih za zaštitu podataka, na domaćem, ali i na međunarodnom planu. Velike tehnološke korporacije ne smeju da ograničavaju, ali ne smeju ni biti ograničene.

GDPR je Magna Carta zaštite podataka i njegov značaj se nikako ne može umanjiti. Međutim, digitalna tržišta zahtevaju sveobuhvatan pristup. Iako je GDPR zamišljen kao zaštita od protivpravnog delovanja velikih tehnoloških korporacija, njegova primena bi mogla dovesti do neželjenih efekata na konkurenciju. Naime, GDPR daje pravni okvir za prikupljanje podataka, što iz perspektive velikih tehnoloških korporacija može predstavljati ograničavajući faktor. U tom smislu, bitna je komunikacija između tela zaduženih za zaštitu podataka i nadležnih tela za zaštitu konkurencije. Mora se uspostaviti adekvatan balans između ljudskih prava i načina poslovanja. Lica čiji se podaci prikupljaju su takođe i potrošači. Komunikacija između regulatora i predstavnika korporacija, kakvog bi Whats App trebalo da postavi u Srbiji, mogla bi da donese obostranu korist.   Do tada, nema razloga za brigu. Niko neće ostati bez svog WhatsApp naloga 8. februara. Prema zvaničnom saopštenju WhatsApp-a, datum izmena i obaveza prihvatanja novih uslova se odlaže. Ostaje da vidimo da li će korisnici WhatsApp-a da spuste gard kada se bolje upoznaju sa izmenama i načinom na koji privatnost i sigurnost podataka funkcioniše na WhatsApp-u. WhatsApp je odložio primenu oštro kritikovanih izmena politike privatnosti za 15. maj 2021. Ostaje nam da se nadamo da će regulatori i tehnološke korporacije naći zajednički jezik.

Autori: Miodrag Jevtić, Mina Kuzminac, Teodora Ristić i David Spaić