19 feb, 2021

Srbija i SAD potpisale međudržavni sporazum o podsticanju investicija

Dana 21. januara 2021. Republika Srbija i Vlada SAD potpisale su Međudržavni sporazum o podsticanju investicija („Sporazum“), koji još uvek nije prošao skupštinsku proceduru. Sporazum omogućava pružanje finansijskih usluga u Srbiji od strane Međunarodne razvojne finansijske korporacije Sjedinjenih Američkih država(DFC), koja je u septembru prošle godine otvorila svoju prvu kancelariju sa ove strane okeana, i to u Beogradu. 

Nesumnjivo da je otvaranje kancelarije DFC u Beogradu važan  iskorak u odnosima Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Srbije. Međutim, ovo nije prvi put da dolazi do ekonomske saradnje dveju država. Sudeći prema raspoloživim podacima o tekstu Sporazuma, isti je zapravo nadogradnja Sporazuma o podsticanju investicija zaključenog između  SAD i SRJ iz 2001 godine. Takođe, DFC je pravni sledbenik OPIC (Overseas Private Investment Corporation), koji je nosilac izvršenja sporazuma iz 2001. godine.

Namera Vlade Republike Srbije je da putem Sporazuma, sredstva iz fonda DFC služe kao garancija za kredite koje srpska mikro, mala i srednja preduzeća budu uzimala poslovnih banaka a za potrebe obezbeđivanja likvidnosti, obrtnih sredstava i novih investicija. Plan je da se garantna šema dogovori u okviru prvog kvartala godine, a da bude dostupna već od polovine godine.  Vrednost garantne šeme bi išla do čak milijardu dolara. Pored povoljnosti kredita, cilj je i njihova dugoročnost tj. zaključivanje na period duži od 10 godina. Dakle, namera je da finansiranje kroz garantnu šemu obezbedi brz priliv kapitala korisnicima kredita uz istovremeno dugoročno odlaganje otplate. Ovo sve radi lakšeg prevazilaženja poslovne i ekonomske krize izazvane Covid-19 i istovremenog generisanja privrednog rasta.

Međutim, Sporazum pruža više od onoga što Vlada Republike Srbije trenutno namerava da iskoristi iz njega. Poredeći i sa sporazumom iz 2001 godine, spektar finansijskih usluga je proširen, i uključuje, između ostalog i sa-osiguranja, studije izvodljivosti za potencijalne projekte i grantove.

Sa pravne strane, interesantno je napomenuti da Sporazum uvodi UNCITRAL Arbitražna pravila u rešavanje investicionih sporova između SAD i Srbije u vezi predmetnih podsticaja ulaganja, što nije bio slučaj sa sporazumom iz 2001. godine. Imajući u vidu zakonske procedure u Srbiji, Sporazum će dobiti puni pravni efekat ratifikacijom u Skupštini Republike Srbije, čime će i sporazum iz 2001. godine prestati da važi.

Primeri uspešne saradnje DFC i zemalja u svetu su brojni. DFC je obezbeđivala uspešnu podršku razvoju obnovljivih izvora energije, unapređenju medicinske zaštite (na primer u afričkim zemljama), razvoju malih i srednjih preduzeća u zemljama u razvoju (Afrika i Azija) itd.

Ukoliko se planirana saradnja sprovede u delo, predmetni podsticaji će značiti otvaranje novih radnih mesta, sveopšte pozitivne efekte po srpsku privredu, ali i signal investitorima da je Srbija sigurno mesto za biznis.

 

Autori: Miodrag Jevtić i Mina Kuzminac