Evropska centralna banka

11 avg, 2021

Okršaj Brisela i Nemačke: Borba za suprematiju ili samo proceduralna razmirica?

Nemački Savezni ustavni sud i Sud pravde Evropske unije („SPEU“) u poslednje vreme su na ratnoj nozi. U junu 2021. godine, Evropska komisija pokrenula je postupak protiv Nemačke zbog navodnog kršenja principa prvenstva prava EU. Naime, nemački Savezni ustavni sud doneo je odluku koja predstavlja presedan i koja može  imati značajne posledice na odnos snaga između Evropske unije („EU“) i države članice. Pre nego što se detaljnije pozabavimo ovom pravnom zagonetkom, pogledajmo kako su se stvari odvijale. Kako je sve počelo Evropska centralna banka („ECB“) je 2015. godine pokrenula Program kupovine obveznica javnog sektora („PKJS“). PKJS je šema koja je […]

Detalji
08 maj, 2020

Najnovija odluka Saveznog ustavnog suda Nemačke – ozbiljan udar na odlučivanje sudova u Evropskoj Uniji?

Savezni ustavni sud Nemačke („Ustavni sud“) je 5. maja 2020. godine doneo presudu kojom je usvojio nekoliko ustavnih žalbi. Podnete ustavne žalbe odnose se na Program nabavki u javnom sektoru (“PSPP”), u kojima se navodi da PSPP krši zabranu monetarnog finansiranja iz člana 123. Ugovora o funkcionisanju Evropske Unije (“TFEU”) kao i princip prenosa koji je predviđen čl. 5 st. 1. Ugovora o Evropskoj Uniji (“TEU”). Bitno je napomenuti da je o predmetnom pitanju Evropski sud pravde odlučio 11. decembra 2018. godine, smatrajući da PSPP nije prekršio pomenutu zabranu finansiranja. Dve godine kasnije i suprotno odluci Evropskog suda pravde, Ustavni […]

Detalji