pranje novca

26 avg, 2020

Registar stvarnih vlasnika – korak bližem shvatanju novčanih tokova na Zapadnom Balkanu

Pranje novca – zločin koji nije bez žrtava U globalizovanom svetu gde moderne tehnologije omogućavaju brzo kretanje novca, nikada nije bilo neophodnije i hitnije boriti se protiv pranja. Svake godine se „operu“ bilioni dolara, a taj novac završi u aktivnostima organizovanih kriminalnih grupa, kao što su trgovina drogom, seksualno iskorišćavanje, trgovina ljudima, terorizam itd. Pranje novca je zločin koji svakako nije bez žrtava, i ono šteti društvu na dosta perfidniji način. Financial Action Task Force („FATF“) je vodeća svetska organizacija koja se bavi istraživanjem i borbom protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Kao politički organ, FATF radi na stvaranju potrebne […]

Detalji