04 dec, 2017

Treća Chillin’Competition konferencija – šta se zaista desilo?

Još jedna godina, još jedna Chillin’ Competition konferencija

Zamislite na trenutak konferenciju na kojoj se mnoštvo „japijevaca“, priznatih akademika i iskusnih stručnjaka svetskog glasa po čitav dan smeje i razmenjuje dosetke i šolje sa sličicama Rajana Goslinga i Sunđera Boba – upravo je to bila slika i prilika događaja na kojem se 350 eksperata i praktikanata iz oblasti prava i ekonomije okupilo 25. oktobra 2017. godine u najspektakularnijoj sali u Briselu, Area 42.

Alfonso Lamadrid de Pablo i Pablo Ibanjes Kolomo, osnivači bloga Chillin’ Competition, omiljenog izvora najnovijih vesti u oblasti prava konkurencije na globalnom nivou, ponovo su nadmašili sebe i učinili da treće izdanje konferencije Chillin’ Competition bude najveće do sada. Zapravo, događaj je privukao toliko pažnje da je doveo do „usijanja“ Tvitera i drugih društvenih mreža.

 

Treća Chillin’ Competition konferencija u nizu nam je još jednom ponudila nesvakidašnju priliku da prisustvujemo izlaganjima uvaženih panelista o širokom spektru različitih tema i saznamo njihove osobene stavove o svakoj od njih (kako će biti predstavljeni u daljem tekstu), ali i da se osvrnemo na ključne događaje koji su obeležili proteklih 12 meseci, sada iz potpuno novog i drugačijeg ugla.

Alfonso Lamadrid je otvorio diskusiju osvrnuvši se na glavne prekretnice u proteklom periodu (poput izbora Donalda Trampa za predsednika SAD i „Bregzita“) i saopštio najnovije [lažne] vesti, a pre nego što je dao nešto pozitivniji zaključak o godini koja ostaje iza nas: Sudovi zaista slušaju.

Chillling Competition 2017 – Uvod (A. Lamadrid)

 

Pravi MVP – We Exist NVO

Pre nego što se detaljnije pozabavimo panelima i temama o kojima se diskutovalo na konferenciji, voleli bismo da posvetimo trenutak pravom „Em-Vi-Piju“ (MVP) događaja – We Exist, neverovatnom timu ljudi koji je uspeo da zagolica našu maštu i stomake izuzetnom ponudom sirijskih specijaliteta. We Exist je, kako to oni sami kažu, nevladina organizacija koju su osnovali volonteri sa različitim iskustvima: ljudi koji su preživeli rat u Siriji i dobili izbeglički status u Belgiji, ali i emigranti iz drugih zemalja. Cilj ovog udruženja je da omogući izbeglicama i svima koji traže azil da se lakše integrišu u tržište rada. Taj izazov je veći od bilo kog pojedinca, kompanije ili države – ali odgovornost da se aktivno suočimo sa istim leži na svakome od nas. Kako je komesarka Vestager kasnije istakla u svom intervjuu za časopis Wired, angažovanjem We Exist da služi hranu na trećoj Chillin’ Competiton konferenciji, organizatori su na svom primeru pokazali kako građani mogu učiniti značajan doprinos za svoju zajednicu (link, pogledajte 28. minut intervjua). Još jednom, čestitamo Alfonsu i Pablu što su na najbolji mogući način pokazali kako se to radi!

Pravo konkurencije – svuda oko nas

Na prvom panelu, čiji je moderator bio Kevin Coates (Covington & Burling), učestvovali su sledeći govornici: Pascale Déchamps (Oxera), Kyriakos Fountoukakos (Herbert Smith Freehills), Damien Geradin (EUCLID) i Sasha Schubert (Freshfields).

Iako je naziv ovog panela bio dvosmislen, savršeno je opisivao temu: pitanja izvan domena prava konkurencije u oblasti zaštite konkurencije.

Schubert započeo je diskusiju iznoseći svoje stavove o pitanjima izvan domena prava konkurencije u postupku kontrole koncentracija, upoređujući standard javnog interesa primenjen u postupku kontrole koncentracija u različitim državama ( npr. standard zaštite javnog interesa koji je primenjen u Južnoj Africi, Bocvani i Ekvadoru) sa standardom koristi potrošača koji je primenjen u Evropi, i kao takav definisan propisima. Diskusija koja je usledila, omogućila je govornicima da iznesu svoje stavove o zaštiti konkurencije, koja je utemeljena na ekonomskoj efikasnosti kao najboljem rešenju. Dalje, g. Fountoukakos se fokusirao na: (i) radnje zloupotrebe u kontekstu neophodne zaštite potrošača, sa posebnim osvrtom na nametanje nepravičnih cena u farmaceutskom sektoru i (ii) zaštitu podataka.

Komisija je pokrenula prvi postupak ispitivanja nepravičnih cena u farmaceutskom sektoru povodom navodnog nametanja istih od strane Aspen Pharmacare, a na osnovu tvrdnji da je ova kompanija podigla cene pet lekova za lečenje raka, u visini od nekoliko stotina procenata i povukla lekove sa određenih tržišta kako bi omogućila pomenuto povećanje (nadležni organ za zaštitu konkurencije u Italiji odredio je prošle godine kaznu u visini od 5 miliona evra za Aspen, nakon utvrđivanja da je podizanjem cena, zloupotrebio svoju položaj na tržištu).

Dodatno, još dve teme našle su se na prvom panelu. Naime, predmet rasprave bile su odluke kojima se učesnik na tržištu obavezuje da preduzme određene mere u cilju sprečavanja narušavanja konkurencije, budući da bi prekomerna upotreba navedenog mehanizma prilikom rešavanja složenih predmeta mogla imati negativne posledice, te ugroziti razvoj sudske prakse, imajući u vidu da su iste retko predmet kontrole. Na kraju, predmet rasprave postala je i hrana, a govornici su ukazali na značaj uspostavljanja ravnoteže između proizvođača i prodavaca, sa očuvanjem konkurencije na obe strane.

Chilling Competition 2017 – Competition Law Everywhere  

Centralna pozornica

Drugi panel, čiji je moderator bio Niall Collins (Mason Hayes & Curran), uključivao je sledeće govornike: Beatriz de Guindos (Nacionalna komisija za trgovinu i konkurenciju), Philip Marsden (Britansko telo za zaštitu konkurencije i tržišta), Eddy de Smijter (Evropska Komisija) i Jacques Steenbergen (Belgijsko telo za zaštitu konkurencije).

Eddy de Smijter je napravio uvod u diskusiju tako što je ukazao na neusklađenosti u primeni prava konkurencije i savetovao da je na ista potrebno ukazati. Takođe, navedena diskusija posebno je bila usmerena na zemlje kandidate za članstvo u Evropskoj uniji, i komunikaciju država kandidata i Komisije, na osnovu ugovora o pridruživanju. Nakon uvoda, usledila je sjajna prezentacija g. Phillipa Marsdena, kojom je istaknuto 10 pravila za organe nadležne za zaštitu konkurencije, od kojih su najviše pažnje privukla: pretpostavka povrede konkurencije – eng. capable means likely (proširivanje kategorije povrede konkurencije po „cilju“) i „organi nadležni za zaštitu konkurencije nisu ovde da bi pomogli malima da uhvate korak sa velikima“. G. Jacques Steenbergen naglasio je da pravičnost predstavlja osnov ponovnog pokušaja uspostavljanja poverenja kupaca i interesa svih zainteresovanih. Konačno, po pitanju efikasnosti nadležnih državnih organa za zaštitu konkurencije, govornici su kao primer istakli španski organ nadležan za zaštitu konkurencije. Navedeni organ nastao je spajanjem šest upravnih organa, te predstavlja ogromnu instituciju. Međutim, isti ne predstavlja savršeno usklađen sistem i unutrašnje promene su u budućnosti neophodne.

Chillin Competition 2017 – The Real Centre Stage

Ted@Chillin’ Competiton

Na trećem panelu, „Ted@Chillin’ Competition“, govornici su bili: Pablo Ibañez Colomo (LSE, College of Europe i Chillin’Competition), Kay Uwe Kühn (University of East Anglia and CRA), Miguel de la Mano (Compass Lexecon), Mark Powell (White&Case) i Antoine Winckler (Cleary Gottlieb).

Uopšteno, govornici su na ovom panelu razmenjivali ideje i stavove u pogledu opasnosti po pravo konkurencije, kao što su politika i populizam. Naglašeno je da je primena prava konkurencije u praksi postala agresivna, kao i da bi prijava koncentracija bazirana na sopstvenoj proceni mogla biti korak u pravom smeru, iako su prijave koncentracija okosnica rada organa nadležnih za zaštitu konkurencije.

Kühn je raspravljao o pitanju određivanja cena u 21. veku, sa posebnim osvrtom na algoritme i njihov potencijalni značaj. Naime, prosto prezentovanje algoritma jednako je otkrivanju buduće strategije određivanja cena – što je protivpravno. Potom je usledio detaljan pregled nekoliko potencijalnih scenarija u kojima bi algoritmi mogli biti upotrebljavani, sa namerom ili bez iste, kao sredstvo za zaobilaženje postojećeg zakonskog okvira, te je g. Kühn upozorio na opasnost od prekomerne upotrebe istih u budućnosti (u Muskovom stilu). G. Wincler iz Cleary Gottlieb, osvrnuo se na značaj prava konkurencije i detaljno razmotrio razloge na osnovu kojih ono ima, ali i zašto možda neće imati budućnost. Analizirao je izolovanost prava konkurencije, i raspravljao o spoljašnjim i unutrašnjim faktorima koji mogu predstavljati potencijalni uzrok izolovanosti. Posmatrajući spoljašnje faktore (politički rizici), između ostalog, osvrnuo se na činjenicu  da pravo konkurencije još uvek nije u žiži političkog/javnog interesovanja, i zaključio da, iako bi trebalo očekivati da značaj prava konkurencije u budućnosti poraste, ipak je moguće da se navedeno predviđanje ne ostvari. Sa druge strane, unutrašnji faktori (neizvesnost i agresivnost) odrazili su se na usložnjavanje propisa u oblasti prava konkurencije, koji neizbežno dovode do još neizvesnijih rezultata, imajući u vidu da vode umanjenju transparentnosti i mogućnosti ukazivanja klijentima na moguće ishode. G. Powell je u neuobičajeno otvorenom govoru istakao činjenicu da je pravo konkurencije postalo izolovano, stvarajući oko sebe zatvoren krug u kome je svima dobro, ali bez doprinosa društvu. G. de la Mano imao je pozitivan stav, tvrdeći da je pravo konkurencije u Evropi, primer onoga što se može postići kada ljudi iz različitih zemalja sarađuju sa jedinstvenim ciljem zaštite zajedničkih vrednosti, upozoravajući da bez konkurencije, kapitalizam u sebi sadrži klicu sopstvenog uništenja.

ChillinCompetition 2017 – Antitrust as an Endangered Practice (A.Winckler)

Najznačajniji govor – Margrethe Vestager

Ključni govornik, Margrethe Vestager, komesarka za zaštitu konkurencije, održala je govor u kome je naglasila da konkurencija predstavlja moć u rukama potrošača, i da bi ona trebalo da ohrabri kompanije da efikasnije posluju. Komesarka je naglasila da su strogi propisi neophodni za obezbeđivanje dobrobiti potrošača i navela primer odobrene koncentracije između Dow i DuPont (nakon što su se kompanije saglasile da prodaju velike delove poslovanja DuPonta u oblasti pesticida), u cilju predstavljanja načina na koji Komisija može pomoći uvođenju inovacija. Osvrćući se na temu životne sredine i uloge prava konkurencije u ovoj oblasti, gđa. Vestager ukazala je na trenutni rad Komisije na novim pravilima o emisiji ugljen-dioksida, koja  bi trebalo da uspostave standarde za automobile i kombi vozila nakon 2020. godine, kao i prve standarde ikad, za kamione. Ona je uputila jasnu poruku da pravo konkurencije i regulatorni organi moraju raditi zajedno, jer se jedino na ovaj način može uspostaviti tržište koje zaista služi ljudskim potrebama. Konačno, podvukla je značaj saradnje sa nacionalnim organima, i naglasila da je u slučaju postojanja širokih ovlašćenja državnih organa nadležnih za zaštitu konkurencije, potreban povećan nivo opreznosti.

Skoncentrisani na koncentracije

U četvrti panel, “Skoncentrisani na koncentracije”, čiji su moderatori bili Susana Cabrera Zaragoza (Garrigues) i Paul McGeown (Wilson Sonsini), uključeni su bili sledeći  govornici: Gavin Bushell (Baker & McKenzie), Catriona Hatton (Baker Botts), Adrian Majumdar (RBB) and Michele Piergiovanni (Evropska komisija).

U središtu diskusije u okviru ovog panela našla se ocena koncentracija u oblasti istraživanja i razvoja. Zabrinutost postoji u pogledu pitanja da li koncentracije imaju uticaj na razvoj inovacija, kada su učesnici u koncentraciji dve kompanije (na tržištu na kojem postoji veoma ograničen broj istih) koje su sposobne da razviju nove proizvode u određenoj oblasti. Ovo je naročito slučaj kada su u pitanju koncentracije u kojima učestvuju uticajni inovatori u industrijama sa velikim barijerama pri ulasku na tržište, koje mogu rezultirati smanjenjem broja inovacija, kao i broja i kvaliteta novih proizvoda. U slučaju Dow DuPont, Komisija se fokusirala na inovacije u oblasti istraživanja i razvoja, s obzirom na činjenicu da učesnici ove koncentracije predstavljaju dva od pet najznačajnijih igrača na tržištu istraživanja i razvoja pesticida na globalnom nivou (dok su ostala tri Bayer, BASF i Syngenta). Govornici su se saglasili da je tržište inovacija složeno i da su u tom svetlu neophodne sveobuhvatne procene.

Pogled u budućnost

U poslednjem panelu, “Pogled u budućnost”, čiji je moderator bio Peter Alexiadis (Gibson Dunn), učestvovali su sledeći govornici: Luca Crocco (Latham & Watkins), Natura Gracia (Linklaters), Pola Karolczyk (Sidley Austin), Jürgen Schindler (Allen & Overy) i Gianni de Stefano (Hogan Lovells).

Predmet diskusije bile su sledeće teme: (i) saradnja između advokata specijalizovanih u različitim oblastima, u pogledu pitanja novih tehnologija (ii) zaštita podataka, ekspanzija konglomeratskih koncentracija (sedam slučajeva u osamnaest meseci, u poređenju sa nijednim predmetom u 15 godina), i uticaj Brexit-a na pravo konkurencije Velike Britanije (povećanje broja predmeta od 50%, smanjenje broja predmeta koji imaju uticaj na tržište EU, niži pragovi za prijavu koncentracija). Gđa. Karolzcyk se nakratko osvrnula na Blockchain tehnologiju, naglasivši da je tehnologija već uveliko prisutna i da ima uticaj na pravo konkurencije. G. De Stefano  proširio je diskusiju, osvrćući  se na četvrtu industrijsku revoluciju, (tehnološku), kao i na obilje izazova sa kojima ćemo se tek suočiti kako tehnologija bude napredovala, prožimajući svaki aspekt našeg svakodnevnog života. Prezentacija g. Croco imala je za predmet konglomeratske koncentracije imajući u vidu da okolnosti ukazuju da će se one zadržati u praksi, detaljno raspravljajući o fokusu Evropske komisije na pitanje vezivanja proizvoda/usluga prilikom ispitivanja koncentracija. Zaključeno je da, suprotno izjavama predstavnika Evropske komisije, četiri uslovne Faze I i tri Faze II u osamnaest meseci, ne mogu biti slučajnost, te se raspravljalo kako o materijalnim, tako i procesnim uzrocima koji iza ovoga stoje.

Chilling Competition 2017 – Blockchain – the next great disruptor (P. Karolczyk)

Chilling Competition 2017 – Connected Cars (G De Stefano)

Chilling Competition 2017 – Conglomerate Mergers (L. Crocco)

Chilling Competition 2017 – Intel Back to the Future (J.Schindler)

Chillin Competition 2018 – Brexit (N. Gracia)

Finalna razmatranja

Po treći put, Chilling Competition konferencija uspela je da pojednostavi raspravljanje velikog broja kompleksnih tema koje će se zadržati u središtu diskusija o pravu konkurencije.

Ovom prilikom voleli bismo da se zahvalimo organizatorima, istaknutim govornicima, sponzorima i svim učesnicima, na inspirativnom iskustvu i organizovanju ovog izvanrednog događaja.

Ograđivanje od odgovornosti (na neki način): Iako smo dali sve od sebe kako bi informacije sadržane u ovom izveštaju u potpunosti odgovarale onome što je izneto na konferenciji, nećemo biti odgovorni za bilo kakve greške ili propuste, s obzirom na to da nije bilo dovoljno kafe, a glavni autori ovog teksta bili su preuranjeno posluženi vinom. Stojimo na raspolaganju svakom učesniku koji smatra da je njegovo izlaganje izostavljeno, pogrešno interpretirano, ili bi voleo da bude uklonjen iz ovog izveštaja.