04 avg, 2022

Ulaganje u farmaceutski sektor Srbije

Da Srbija ima značajne potencijale u farmaceutskoj industriji, pokazatelj je upravo bila pandemija korona virusa koja u Srbiji i dalje traje. Naime, za razliku od drugih privrednih grana koje je pandemija korona virusa prilično uzdrmala, u farmaceutskoj industriji ne samo da nije proizvela takav efekat već je ovde Srbija zabeležila ozbiljan privredni rast.

Naime, velika potražnja za lekovima, suplementima, osnovnim sredstvima za higijenu i dezinfekciju i drugim medikamentima pokazali su da je potreba za ustanovama koje obezbeđuju zadovoljavanje ovih potreba zaista ogromna. U tom pogledu, farmaceutski sektor Srbije se pokazao posebno efikasan i uspeo da u jeku epidemije obezbedi uredno snabdevanje tržišta lekova, stabilnu proizvodnju i nesmetan uvoz kao i izvoz lekova. Ovakvo stanje je svakako posledica povoljnog domaćeg zakonodavstva koje nudi širok dijapazon prilika za poslovanje u farmaceutskoj industriji a zatim i van njenih okvira. Bilateralni investicioni sporazumi koje je Srbija zaključila sa brojnim državama mogu olakšati investitorima u ovom sektoru privrede znatno proceduru pri organima Srbije te ostvarenje izuzetnih poslovnih rezultata na tržištu lekova EU i na druga regionalna i svetska tržišta.

U tom smislu, posebnu pažnju skrećemo na odnose Srbije sa Sjedinjenim Američkim Državama, Češkom, Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, i Albanijom, kao i sve značajniju saradnju sa zemljama Bliskog istoka na polju farmacije.

Uspostavljanjem bilateralnih investicionih sporazuma sa gorenavedenim državama, stranim investitorima koji dolaze iz ovih država obezbeđen je pošten i ravnopravan tretman, puna zaštita i bezbednost investicija, zaštita od neopravdanih i diskriminatornih mera, nacionalni tretman i zaštita od eksproprijacije.

Pored toga, još jedna činjenica koja ukazuje na podobnost farmaceutskog tržišta u Srbiji za strane investicije, jeste kompatibilnost zakonodavstva Republike Srbije koji je na visokom stepenu usaglašenosti sa EU legislativom.

Domaće zakonodavstvo i velike mogućnosti za poslovanje

Unutrašnje tržište lekova je vrlo dinamično i nudi širok dijapazon mogućnosti za poslovanje. U tom smislu, lekove na tržištu Srbije možete prodavati tako što ćete osnovati apotekarsku ustanovu, apoteku privatnu praksu, apoteku dom zdravlja, i bolničku apoteku.

Takođe, osnivanje apoteke je mogućnost koja je data širokom krugu ljudi, tj. kako diplomiranim farmaceutima tako i licima koja nemaju ovakve ili slične kvalifikacije. Naime, diplomiranim farmaceutima (kako nezaposlenim licima tako i licima u penziji) je data mogućnost osnivanja apoteke – privatne prakse koja ima formu preduzetničke radnje, dok shodno propisima Republike Srbije, za apotekarsku ustanovu kao i za sve druge zdravstvene ustanove u privatnom vlasništvu, ne zahtevaju se stručne ili druge lične kvalifikacije osnivača.

U skladu sa propisima Republike Srbije, lica koja se odluče za osnivanje zdravstvene ustanove kao i apoteke privatne prakse neophodno je da ispune uslove u pogledu kadra, prostorija, opreme i lekova.

Inicijalno postupak se pokreće pred Ministarstvom zdravlja Republike Srbije koje u relativno kratkom roku može izdati dozvolu za osnivanje apoteke. Nakon čega, sledi registracija apoteke kod Agencije za privredne registre Republike Srbije, čime apoteka zvanično otpočinje svoje poslovanje.

U Republici Srbiji, pored prometa lekova i medicinskih sredstava na malo, apoteka može vršiti promet i drugim proizvodima za unapređenje i očuvanje zdravlja, kao i predmetima opšte upotrebe u skladu sa zakonom. Listu proizvoda koji se, pored lekova i medicinskih sredstava, mogu prodavati u apoteci, propisuje Ministarstvo zdravlja.

Zaključak

Srbija nudi izuzetne poslovne mogućnosti u farmaceutskom sektoru privrede, a koje su naročito došle do izražaja tokom pandemije korona virusa. Uzrok tome jesu svakako povoljni bilateralni sporazumi i domaće zakonodavstvo. Pored toga, u februaru mesecu ove godine, Privredna komora Srbije je saopštila da će naši farmaceutski proizvodi uskoro biti prisutni i na tržištima UAE, Bliskog istoka, Jugoistočne Azije i Afrike. U tom smislu, investitori imaju sjajne mogućnosti za ekspanziju svog poslovanja i na ostalim neosvojenim farmaceutskim tržištima.

Međutim, pored farmaceutske industrije, naročit potencijal je pokazala i industrija građevinarstva i tržište nekretnina, zbog čega će upravo u našem narednom članku biti više reči o njoj.

 

Autori: Jasmina Glavšić, Nemanja Sladaković, Marko Đorđević