15 јан, 2020

Zadužbina Nikole Spasića – danas doniraju hiljade evra, a nekad veći i od Nobelovog fonda

Zadužbina velikog srpskog narodnog dobrotvora, Nikole Spasića održava skoro vek dugu tradiciju novčanog nagrađivanja najboljih studenata Medicinskog i Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.

U 2019. Zadužbina je donirala približno 300.000 evra u dobrotvorne svrhe. Nagrađeno je ukupno 13 studenata Medicinskog i Poljoprivrednog fakulteta sa izuzetnim prosekom.

Srdačne čestitke svim dobitnicima nagrada i sve pohvale upravi fondacije Nikole Spasića na ovoj izuzetno humanoj aktivnosti.

O Zadužbini Nikole Spasića

Nikola Spasić bio je istaknuti srpski trgovac XIX veka, svojevremeno predsednik Beogradske berze, predsednik Saobraćajne banke i član Upravnog odbora Narodne banke Kraljevine Srbije. Na početku Prvog svetskog rata, Nikola Spasić osniva prvu fondaciju za pomoć srpskim vojnicima, a zanimljivo je da je Zadužbina Nikole Spasića već 1939. godine imala kapital za 3 posto veći od Nobelove fondacije.

Zgrada zadužbine Nikole Spasića u ulici Kneza Mihaila, gde se danas nalazi sedište kancelarije Gecić Law u Beogradu, sagrađena je 1889. godine i ubraja se u zaštićene spomenike kulture od izuzetnog značaja.