24 maj, 2018

Advokatska Komora Vojvodine održala tribinu o aktuelnostima iz prava konkurencije

Pod okriljem Advokatske Komore Vojvodine („AKV”), u Novom Sadu, 23. maja 2018. godine, je održana tribina na temu „Postupci pred Komisijom za zaštitu konkurencije u svetlu postojeće prakse i novog Zakona o opštem upravnom postupku“.  Predavanje o ovoj vrlo složenoj i aktuelnoj temi držali su Milica Subotić, advokat specijalizovan za pitanja zaštite konkurencije, Isidora Nikolić Savin, advokat specijalizovana za građansko i privredno pravo EU i Bogdan Gecić, partner u advokatskoj kancelariji Gecić, specijalizovan za zaštitu konkurencije/državnu pomoć i pravo EU.

Isidore Nikolić Savin, kao moderator, vodila je diskusiju prilikom razmatranja nekoliko tema, kao što su: pregled postupaka pred Komisijom za zaštitu konkurencije („Komisija”), široka ovlašćenja Komisije koja omogućavaju da u jednom organu budu spojena istražna i funkcija odlučivanja, potencijalne posledice takvih ovlašćenja na nacionalnom tržištu i moguće posledice u svetlu primene novog Zakona o opštem upravnom postupku („Zakon”).

Najveći deo diskusije imao je za temu široka ovlašćenja Komisije koja su joj data Zakonom o zaštiti konkurencije, sa posebnim osvrtom na nenajavljene uviđaje i zahteve za dostavljanje informacija (čak i onih kojima stranka može sebe inkriminisati).  Učesnici diskusije uspeli su da podignu svest o ovim bitnim pitanjima i da naglase ključni značaj bolje zaštite prava stranaka u postupku pred Komisijom.

Dodatno, govornici su ukazali i na postupak koji je Komisija pokrenula protiv Advokatske Komore Srbije („AKS”), kao i na moguće posledice istog po sve advokate u Srbiji.  U vezi sa tim, nakon četvorogodišnjeg postupka, 24. maja 2018. godine, Komisija je donela odluku da obustavi postupak protiv AKS jer nema uslova za dalje vođenje postupka (link).

Na kraju, prisutni su istakli da su predavači uspeli da, kompleksna pitanja prava konkurencije, približe i objasne na jednostavan način, tako da su i advokati i pripravnici koji se inače ne bave pravom konkurencije imali priliku da prošire svoje znanje o ovoj oblasti, kao i da se upoznaju sa svim njenim aktuelnostima.