11 jul, 2023

Bogdan Gecić razgovarao o CBAM sa izraelskim izvoznicima

Naš osnivač i partner Bogdan Gecić je u ponedeljak govorio na vebinaru pod nazivom „Sve o CBAM-u, novom prekograničnom nametu EU na emisije ugljen dioksida“.  Vebinar je organizovao Izraelski institut za izvoz u saradnji sa uglednom izraelskom advokatskom kancelarijom Shibolet.  Učesnici, pretežno izraelski izvoznici iz različitih sektora privrede, imali su priliku da čuju izlaganja vrhunskih stručnjaka u oblasti održivosti, ESG, EU prava i međunarodne trgovine, koji su govorili o tome kako bi nove regulative EU mogle da utiču na njihovo poslovanje i dali preporuke kako se najbolje pripremiti.

Daphna Sternfeld, zamenica direktora Izraelskog instituta za izvoz, predstavila je govornike i moderirala vebinar. Hila Lipman, direktorka Climatech-a pri Izraelskom institutu za izvoz, govorila je o predstojećem izdanju UN konferencije o klimatskim promenama COP 28 koja će se održati u Dubaiju u novembru. Galit Ofer, partner i rukovodilac prakse životne sredine i održivosti u Shiboletu, pružila je sveobuhvatan pregled održivosti, klime i regulative zaštite životne sredine u EU i detalje o onome šta treba pratiti a može uticati na poslovanje.  Dr. Liad Ortar, šef Shibolet ESG-a, istraživao je prakse i metode za merenje emisije GHG i ugljeničnog otiska. Upečatljiv momenat iz njegovog izlaganja je da je primarni cilj smanjenje emisija gasova staklene bašte i da tu treba usredsrediti pažnju, a ne na tehničke detalje izveštavanja o održivosti.

Bogdanovo izlaganje fokusiralo se  na nedavno usvojenu regulativu EU o Mehanizmu za prekogranično prilagođavanje ugljenika (CBAM).  Govorio je o potencijalnim dalekosežnim implikacijama ove regulative na međunarodnu trgovinu, a posebno na izraelske proizvođače.  Detaljno je opisao sektore industrije na koje će ovaj propis uticati i napravio pregled obaveza po ovom propisu, počevši od podnošenja zahteva za registraciju do izveštavanja prema Nacrtu propisa o implementaciji CBAM, koji će važiti u prelaznom periodu primene.  Ovaj predlog je trenutno u fazi javne rasprave i očekuje se da će biti usvojen tokom ovog leta.  Bogdan je kompanijama preporučio da imaju praktičan pristup razumevanju CBAM, da se temeljno pripreme i iskoriste prilike koje nudi i ublaže potencijalne pretnje.  Naglasio je potrebu za analizom i pripremnim radom, bez obzira na to da li CBAM trenutno obuhvata njihovu granu privrede, jer će se obuhvat ove regulative postepeno proširivati na sve više sektora. Govorio je i o nekoliko potencijalnih pristupa ovoj temi, uključujući i o prednostima razvoja efektivnog nacionalnog sistema za određivanje cene emisija.

Bogdanovo izlaganje izazvalo je veliko interesovanje kod publike. Usledila je živa sesija pitanja i odgovora, potvrđujući značaj i hitnost ove teme, kao i potrebu za podizanjem svesti i sveobuhvatnim razumevanjem ove kompleksne regulative.

Izraelski institut za izvoz je neprofitna organizacija osnovana 1958. godine kao zajednički projekat Vlade Izraela i privatnog sektora, čija je  misija da podstakne i promoviše izvoz i međunarodnu trgovinu. Institut sarađuje sa Ministarstvom ekonomije i industrije Izraela i pruža podršku izraelskim kompanijama da ostvare poslovne prilike širom sveta.

Shibolet je jedna od najvećih izraelskih advokatskih kancelarija koja pruža širok dijapazon usluga, sa bogatim nasleđem i revolucionarnim pristupom u iznalaženju pravnih rešenja u skladu sa potrebama klijenata u različitim tržišnim sektorima. Shibolet se godinama nalazi među prvih pet izraelskih advokatskih kancelarija i smatra se centrom za pravnu uslugu orijentisanu na biznis. Shibolet okuplja više od 270 advokata različitih specijalnosti u jedinstven usklađen multidisciplinaran tim.

Gecić Law i Shibolet su članice Terralex-a, elitne globalne asocijacije čija je misija da pomogne firmama članicama da zadovolje potrebe za pravnim uslugama i poslovnim interesima svojih klijenata kroz svetsku mrežu kvalitetnih advokatskih kancelarija koja ispunjava visoke profesionalne standarde.

Da biste pogledali vebinar, kliknite na link (od 17:30)