Branko Gabrić

Advokat
Obrazovanje

Master diploma u oblasti međunarodnog privrednog prava, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu | Diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Nagrade
GC Powerlist: Central and East Europe Teams, Legal 500 2018
Članstvo
Advokatska komora Beograda

Branko je advokat u kancelariji Gecić Law u Beogradu. Pre nego što se pridružio kancelariji Gecić Law, radio je na vodećim pozicijama u pravnom sektoru i kontroli usklađenosti poslovanja u velikim preduzećima u finansijskom i vazduhoplovnom sektoru, uključujući i nacionalnu avio-kompaniju, gde je predvodio pravni tim u širokom spektru složenih predmeta u više pravnih oblasti i jurisdikcija.

Advokaturom se bavi odnedavno, savetujući klijente o širokom spektru pitanja iz oblasti korporativnog upravljanja, međunarodne trgovine, zaštite podataka i zaštite potrošača. Pored administrativnih i regulatornih pitanja, Branko takođe savetuje klijente o njihovoj korporativnoj strukturi i sistemima usklađenosti sa regulativom u oblasti zaštite konkurencije u cilju minimizacije rizika. Bavi se i razvojem i primenom programa usklađenosti sa regulativom, kao i seminarima i obukom za njihove zaposlene.

Branko je diplomirao i stekao master diplomu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Član je Advokatske komore Beograda. Branko tečno govori engleski, bosanski, hrvatski, crnogorski i srpski jezik.