23 okt, 2023

Bogdan Gecić govorio o CBAM za Euractiv Srbija

Bogdan Gecić, osnivač i partner Gecić Law, govorio je sa Euractiv Srbija. Podelio je svoje uvide o predstojećoj transformaciji u oblasti međunarodne trgovinske razmene, pokrenutoj uredbom Evropske unije o revolucionarnom Mehanizmu za prekogranično prilagođavanje ugljenika (CBAM). U susret 1. oktobru 2023. godine, kada CBAM stupa na snagu, Bogdanovi uvidi su detaljno opisani u članku pod naslovom “CBAM – REVOLUCIONARNA NOVA CARINA EVROPSKE UNIJE: Šta sve treba znati i zašto je ona važna?”

Članak objašnjava motivaciju i razloge koji stoje iza ove jedinstvene regulative. Uvođenjem CBAM-a, EU postavlja prvu carinu na uvoz određenih kategorija proizvoda u EU, u čijoj proizvodnji su ostvarene visoke emisije ugljen-dioksida. Članak takođe iznosi najvažnije aspekte za privredne subjekte kojima predstoji priprema za predstojeće promene.

„Iako CBAM predstavlja značajan korak u oblasti klimatske politike EU, efekti njegove primene znatno prevazilaze isključivo ekološka razmatranja jer će značajno uticati na međunarodnu trgovinu i operativnu dinamiku u različitim sektorima privrede. Evropska unija koristi „efekat Brisela“, oslanjajući se na to da bi CBAM mogao postati zlatni standard za regulativu u ovoj oblasti, kao što je GDPR uticao na globalne standarde zaštite podataka o ličnosti. Na ovaj način, EU čini da se kompanije van granica EU usklađuju sa njenim zakonima, stvarajući domino efekat na globalnom nivou.“

Ceo tekst možete pročitati ovde.