30 jan, 2024

Tehničke poteškoće kod CBAM izveštavanja: produženi rokovi i bez kazni za pogođene

Evropska komisija je objavila da se suočila sa značajnim tehničkim poteškoćama koje utiču na izveštavanje za Mehanizam za podešavanje ugljenične granice EU (CBAM). Ovi problemi proističu iz tehničkog kvara koji utiče na nekoliko carinskih sistema EU, uključujući ICS2 i CBAM registar.

Kako bi izašla u susret deklarantima koji se suočavaju sa izazovima u CBAM izveštavanju, Komisija je uvela mere koje olakšavaju proces. Počev od 1. februara, nova funkcija u Prelaznom registru omogućiće deklarantima da podnesu zahtev za odlaganje podnošenja izveštaja. Ova mera omogućuje odlaganje podnošenja kvartalnog CBAM izveštaja za dodatnih 30 dana.

Komisija je pružila uverenja da neće biti kazni za one koji se suočavaju sa poteškoćama sa podnošenjem prvog CBAM izveštaja. Odložena podnošenja će biti opravdana ukoliko se izvrše odmah nakon rešavanja tehničkih problema. Štaviše, Nacionalna nadležna tela (NCA) će omogućiti postupak ispravke pre nego što pribegnu kaznama. To će omogućiti preduzećima da opravdaju kašnjenja i isprave bilo kakve netačnosti u svojim izveštajima.

Deklaranti koji nisu pogođeni tehničkim problemima treba da se pridržavaju prvobitnih rokova za izveštavanje. Prema propisima o sprovođenju CBAM, moguće je naknadno izmeniti i ispraviti prva tri CBAM izveštaja do 31. jula 2024.

Komisija izveštava da sada sistem dobro funkcioniše i uspešno prihvata izveštaje. Tehnički timovi rade na rešavanju preostalih poteškoća. Ovim merama Evropska komisija teži da ublaži uticaj ovih tehničkih poteškoća i obezbedi nesmetano usklađivanje sa zahtevima EU za CBAM izveštavanjem.

Upkos ovim izazovima, preporuka za izvoznike u EU je da se pridržavaju prvobitnog vremenskog okvira i da blagovremeno obezbede podatke za CBAM izveštavanje svojim uvoznicima u EU.