19 sep, 2017

Naša inicijativa za reformu zakona o zaštiti konkurencije privukla svetsku pažnju

„Chillin’Competition”, najprestižniji sajt o pravu konkurencije u Evropi i šire, objavio je članak o najnovijim događajima iz prava konkurencije u Srbiji i Balkanu, zajedno sa ekskluzivnom objavom teksta naše inicijative za ocenu ustavnosti predmetnog zakona na engleskom jeziku (koju možete preuzeti ovde). Ovo je jedan od retkih, ako ne i jedini put, da naš region bude glavna tema ovako cenjenog sajta koji se bavi pravom konkurencije.

„Chillin’Competition” je nastao 2009. godine pod motom „Odmaranje dok se baviš pravom konkurencije nije nemoguće“ i u međuvremenu je razvio kultni status u krugovima svetskog prava konkurencije, ekonomista, i studenata prava širom Evrope i dalje. Svoju veliku popularnost duguje posebnoj mešavini pravnog humora, dubinskih i temeljnih naučnih analiza, kao i najaktuelnijim vestima o najbitnijim događanjima i temama u svetu prava konkurencije. Među govornicima i licima koja su pristala da daju intervju ovom sajtu spadaju i EU Komesarka za konkurenciju, Margrethe Vestager [link], Wouter Wils, EU Rukovodilac javnih rasprava u postupcima iz konkurencije [link], EU sudija Marc van der Woude [link], EU sudija Ian Forester QC [link], Profesor Pravnog fakulteta Harvard, Einer Elhauge [link], koji je bio i bivši predsednik Savetodavnog odbora za konkurenciju predsednika Obame [link] i mnogi drugi – ukratko, „Chillin’Competition” je intervjuisao i pisao o najprestižnijim ličnostima iz prava konkurencije u Evropi i svetu.

Činjenica da je „Chillin’Competition” prepoznao potencijalno dalekosežnu važnost ovog pitanja, njegov međunarodni značaj, pogotovu iz ugla Evropske konvencije o ljudskim pravima, predstavlja izuzetno bitnu potvrdu relevantnosti inicijative koju su podneli Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti (UZUZ), Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), kao i ostali podnosioci Inicijative, prvenstveno Advokatska komora Srbije (AKS), i, konačno, naša kancelarija i ovim putem im se na tome posebno zahvaljujemo.

Kao što smo to činili i do sad, nastavićemo da blagovremeno i u potpunosti obaveštavamo javnost o svim daljim koracima u ovom predmetu.

U nastavku je prevod na srpski originalnog teksta sa „Chillin’Competition”:

Srpski Menarini

Neki u Evropskoj uniji tvrde da su Sudovi EU previše blagonakloni u pogledu navodnih nedostataka koje postoje u institucionalnom/proceduralnom sistemu zaštite konkurencije. Debata „kadija te tuži, kadija ti sudi“ je jedna od najdugotrajnijih u savremenom pravu konkurencije. Iako se čini da je presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u slučaju Menarini bar implicitno podržala sistem zaštite konkurencije Evropske unije, neki nastavljaju da dovode u pitanje da li ovaj sistem zadovoljava uslove propisane EKLJP (Evropksom konvencijom o ljudskim pravima) s obzirom da Sudovi EU ne odlučuju uvek sa detaljnim preispitivanjem prvostepenih odluka. Iz predostrožnosti od potencijalnih budućih osporavanja (ovakvog sistema), primetićete da nakon Menarini presude, pravni izraz „organičena sudska kontrola“ je potpuno nestao iz presuda sudova EU. O značaju i veličini problema kao i to koliko su se stvari možda nakon toga izmenile možete saznati više ovde.

Sad, šta se desi kada se jedan EU model izveze/ uveze u treću zemlju koja navodno ima drugačiji pravosudni sistem i kontrolu upravnih odluka? Pa, ovo je priča koja trenutno puni novinske naslove na Balkanu i koja je dovela do potencijalno istorijskog razvoja događaja, uključujući inicijative za ocenu ustavnosti zajednički podnete od strane nacionalne Advokatske komore, boraca za ljudska prava i profesora krivičnog prava, javnih optužbi od strane Komisije za zaštitu konkurencije protiv pojedinačnih advokata, navodne povrede tajnosti pisama i drugih događanja koji kao da su iz krimi romana. Ko je rekao da pravo konkurencije ne može da bude zabavno?

Kratak hronološki pregled je u nastavku:

U aprilu 2017. godine, srpska Komisija za zaštitu konkurencije je objavila da će, nakon javne rasprave, predložiti potpuno novi zakon o zaštiti konkurencije umesto trenutno važećeg iz 2009. godine (sa izmenama iz 2013., a kako bi se dodatno harmonizovao sa sistemom EU), „koji će omogućiti efikasniji rad Komisije i olakšati sprovođenje politike zaštite konkurencije u Srbiji“.

Tokom maja meseca 2017. godine, Komisija je sprovela rekordan broj nenajavljenih uviđaja i pokrenula iznenađujuće veliki broj postupaka. Sve ovo se desilo u roku od samo par dana pre stupanja na snagu novog Zakona o opštem upravnom postupku, 1. juna 2017. godine; Zakona – kako smo upućeni – koji je uveo značajne izmene i podigao nivo zaštite ljudskih prava i procesnih garantija u skladu sa pravom EU i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Određeni (tada samo) komentatori su istakli da se čini da Komisija upotrebljava svoja veoma široka ovlašćenja u skladu sa važećim zakonom tik pre stupanja na snagu novog zakona koji uvodi daleko strožija procesna pravila i garantije.

Zatim je više različitih organizacija (uključujući i Privrednu komoru Srbije) predložilo potpunu reformu srpskog zakona o zaštiti konkurencije.

Aktivnosti na pripremi teksta potencijalne inicijative za ocenu ustavnosti su nakon toga otpočete od strane lokalne advokatske kancelarije Gecić [naš kolega Bogdan Gecić i njegov tim, priznajemo, su naš izvor informacija] zajedno sa Udruženjem za zaštitu ustavnosti i zakonitosti (UZUZ) i Komitetom pravnika za ljudska prava (YUCOM). Za ove aktivnosti je nekako saznala Komisija (inače obavešteni smo da su u toku zvanični postupci da se utvrdi kako je poverljiva prepiska došla u ruke Komisije), koja je onda izdala jedno veoma neobično saopštenje, suštinski tvrdeći da će advokatska kancelarija koja iznosi kritike na račun važećeg zakona i postupanja ovog upravnog organa biti disciplinski prijavljena Advokatskoj komori zbog kršenja Kodeksa etike (za reakcije od strane pogođene kancelarije, vidite ovde). Nakon toga, usledile su neke priče oko navodnog obaranja novinskih članaka sa interneta, a koji su prethodno izveštavali o svemu ovome, ali to su uglavnom samo tračevi. Nakon toga, Advokatska komora Srbije je odgovorila (Komisiji) tako što se pridružila predmetnoj inicijativi za ocenu ustavnosti.

Da se vratimo na materijalna pitanja: tekst navedene inicijative za ocenu ustavnosti je napokon postao javno dostupan prošle nedelje. Prevod na engleski navedenog teksta možete naći ovde: Contitutional-challenge_convenience-translation. Inicijativa suštinski preispituje ustavnost sistema zaštite konkurencije na osnovu kriterijuma propisanih presudom u slučaju Menarini kao i drugim presudama Suda u Strazburu. Način na koji se to čini u ovom tekstu je zanimljiv i predstavlja dobar predskazatelj toga kako sve ovo može izgledati jednog dana kada Evropska unija napokon i sama pristupi Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Za slučaj da ova inicijativa uspe, to će predstavljati brzu pobedu u svakom od predmeta koji su u toku pred Komisijom, što deluje kao jedna primamljiva prečica. Takođe smo obavešteni da će dodatne procesne radnje i podnesci uslediti.

Nastaviće se…