14 okt, 2022

DMA je tu – i šta sad?

Evropa je sada spremna za digitalno doba pošto je dugo očekivani Zakon o digitalnim tržištima (DMA) objavljen u Službenom listu 12. oktobra. DMA je usvojen od strane Evropskog parlamenta u septembru, a stupiće na snagu 1. novembra i početi da se primenjuje u maju 2023. godine.

Zakon pruža okvir za sprečavanje najvećih digitalnih kompanija, takozvanih „gatekeepers“, da zloupotrebe svoju tržišnu moć, obezbeđujući veću konkurenciju na digitalnim tržištima i podstičući više inovacija u ovoj oblasti. Glavna meta DMA će biti najmoćnije svetske korporacije u IT industriji, koje se obično nazivaju „Velikom petorkom“ (Google, Amazon, Apple, Meta i Microsoft).

Naši stručnjaci su najavili ovaj razvoj događaja i analizirali paket zakona o digitalnim uslugama u avgustu ove godine. Uprkos tome što DMA donosi značajan napredak, ostaju značajna pitanja u pogledu njegovog tumačenja i praktične primene.

Prateći razvoj događaja na samom izvorištu, naš stariji saradnik Nemanja Sladaković učestvovao je na konferenciji koju su u sredu, na sam dan objavljivanja DMA, organizovale naše cenjene kolege iz advokatske kancelarije King & Spalding i konsultantske kuće Kekst CNC u Briselu pod nazivom „Od principa ka praksi: sprovođenje DMA“ kako bi se povela diskusija o ovim temama. Konferencija je okupila učesnike sa svih strana spektra zainteresovanih strana u ovoj oblasti, uključujući izvršioce, praktičare, privrednike, predstavnike velikih IT korporacija i civilnog društva, kako bi razgovarali o praktičnim aspektima usklađenosti i sprovođenja DMA koji uskoro stupa na snagu.

Panelisti su se složili da ostaje niz pitanja koja treba razjasniti u vezi sa DMA. U narednom periodu biće veoma važno da predstavnici sektora, Evropske komisije i pravni stručnjaci rade zajedno na implementaciji DMA.