08 dec, 2022

EU i Zapadni Balkan smanjuju troškove rominga

Telekomunikacioni operateri Evropske unije (EU) i Zapadnog Balkana potpisali su Deklaraciju o romingu na samitu EU-Zapadni Balkan održanom u utorak u Tirani. Prema Deklaraciji, naknade za roming između Zapadnog Balkana i EU biće dobrovoljno smanjene od 1. oktobra 2023. godine, a naknadnim umanjenjem bi trebalo da postepeno dovedu do njihovog potpunog ukidanja. Posvećenost saradnji u digitalnom domenu, uključujući smanjenje troškova rominga, spomenuta je i u okviru Deklaracije iz Tirane, usaglašene na Samitu.

Inicijativa je još jedan ključni korak u približavanju Zapadnog Balkana EU. Cilj mu je da poboljša povezanost, mobilnost i pristupačnost telekomunikacionih usluga za pojedince ikompanije, doprinoseći većim mogućnostima za putovanja, saradnju i razmenu između Zapadnog Balkana i EU.

Deklaracija je usledila nakon uspešne implementacije revolucionarnog Regionalnog sporazuma o romingu, potpisanog na Drugom digitalnom samitu Zapadnog Balkana u aprilu 2019. godine, održanom u Beogradu. Ovaj Sporazum je odraz posvećenosti zemalja regiona stvaranju uslova za unapređenu saradnju kroz pojednostavljeno povezivanje i unapređenje procesa digitalne transformacije. Od 1. jula 2021. godine, sve naknade za roming su ukinute širom Zapadnog Balkana, u skladu sa konceptom „U romingu kao kod kuće“ koji je sproveden unutar EU. Obe inicijative su rezultat napora više zainteresovanih strana, uključujući telekomunikacione operatere i nadležne organe jurisdikcija u regionu, i sprovode se uz podršku Evropske komisije.