05 jul, 2022

Fudbal na tankom ledu – Potencijalne implikacije „klizačkog“ predmeta na fudbalsku ESL

Dvanaest profesionalnih fudbalskih klubova iz Evrope zvanično se dogovorilo prošle godine da organizuje posebno takmičenje – Evropsku Super ligu („ESL“). Advokatska kancelarija Gecić Law je predstavila pravne aspekte osnivanja ESL – fudbalske lige koja možda nikad neće početi. Smisao ESL je da bude konkurentna – ako ne i da u potpunosti zameni – aktuelnu UEFA Ligu šampiona, elitno evropsko fudbalsko takmičenje koje organizuje UEFA. Na vest o osnivanju ESL, navijači, evropski zvaničnici, treneri, igrači i drugi zainteresovani, a posebno UEFA, reagovali su ogromnim pritiskom na osnivače, što  je rezultiralo (privremenim) obustavljanjem inicijative. Osnovni argument koji su protivnici ove inicijative isticali jeste strah od elitizma i nedostatak konkurentnosti unutar takmičenja, s obzirom da bi ESL pre svega bila rezervisana samo za odabrane timove iz nekoliko evropskih zemalja.

Cela saga je prebačena na sud kada je ESL pokrenula postupak protiv UEFA i FIFA zbog zloupotrebe dominantnog položaja na fudbalskom tržištu kroz uvođenje neopravdanih i nesrazmernih sankcija i kazni osnivačima ESL („ESL predmet“) pred Privrednim sudom u Madridu je u toku. Privredni sud je ESL predmet prosledio Sudu pravde Evropske unije („Sud“), tražeći pojašnjenje na koji način bi trebalo da se primeni pravo konkurencije EU. Privredni sud je postavio pitanje da li radnje FIFA i UEFA ometaju razvoj ESL ograničavanjem konkurencije u smislu člana 101 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije („UFEU“), na taj način što ograničavaju inovacije, limitiraju gledaocima izbor takmičenja i eliminišu potencijalnu konkurenciju na tržištu.

Važno je pomenuti da će se neposredno pre održavanja rasprave u ESL predmetu, pred Sudom raspravljati i o predmetu koji je tesno povezan sa sudbinom ESL, a koji se tiče usklađenosti propisa iz jedne druge sportske oblasti, a to je klizanje, sa EU pravom konkurencije. U oba spora postavljaju se slična pitanja koja mogu imati značajan uticaj na rešenje onog drugog.  Kako je MLex saznao, Sud će 11. jula 2022. godine prvo održati raspravu u predmetu Međunarodne klizačke unije („MKU“) („MKU predmet“).  Nakon toga u popodnevnim časovima uslediće rasprava o predmetu ESL, koje će se nastaviti i narednog dana.  UEFA je još ranije istakla da se 16 od 27 zemalja EU protivi projektu formiranja ESL. Ove države su podnele podneske protiv osnivanja ESL Sudu. Među njima se nalaze i Španija i Italija – matične zemlje Real Madrida, Barselone i Juventusa, klubova koji su vodeći zagovornici u pogledu osnivanja ESL. Savezna Vlada Nemačke (nem. Bundesregierung) je već najavila da će prisustvovati raspravi u ESL predmetu u znak podrške Fudbalskom savezu Nemačke (nem. Deutschen Fußball-Bund) protiv ESL.

Paralela između ESL predmeta i MKU predmeta

MKU je međunarodna sportska federacija priznata od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta koja se na komercijalnoj osnovi bavi organizovanjem takmičenja iz umetničkog i brzog klizanja na svetskom nivou. MKU čini veliki broj nacionalnih federacija – članica MKU, koje imaju određena ovlašćenja na nacionalnom nivou. MKU je napravio sistem prethodne dozvole klizačkih događaja, koji uključuje takozvana pravila podobnosti za profesionalne klizače na ledu, prema kojima bi se svaki klizač koji učestvuje na takmičenju koje nema saglasnost MKU suočio sa dugoročnom suspenzijom (do doživotne zabrane) nastupa na zvaničnim MKU takmičenjima.  Evropska komisija („EK„) utvrdila je da ova pravila podobnosti predstavljaju ograničenje konkurencije time što smanjuju mogućnost profesionalnim klizačima da slobodno učestvuju na međunarodnim događajima koje organizuju treća lica.

Pozadina MKU predmeta

Južnokorejska kompanija Icederby International Co. Ltd je 2014. godine pokušala da organizuje takmičenje u brzom klizanju u novom formatu koje bi se održavalo u Dubaiju (UAE). S obzirom da MKU nije odobrila ovaj događaj, organizator praktično nije mogao da obezbedi učešće profesionalnih klizača, što ga je navelo da odustane od celokupnog poduhvata imajući u vidu da bi takmičari bili izloženi doživotnoj zabrani nastupanja na takmičenjima pod okriljem MKU.

Nakon što je primila pritužbu dva holandska profesionalna klizača, EK je utvrdila da pravila podobnosti MKU nisu u skladu sa propisima koji uređuju oblast zaštite konkurencije u EU. MKU je pokrenula postupak pred Opštim sudom Evropske unije („Opšti sud“).  Pred sam kraj 2020. godine, Opšti sud je potvrdio zaključke EK u pogledu toga da pravila MKU kojima se sportistima ograničava učešće u događajima van okrilja MKU nisu u skladu sa članom 101, UFEU. U suštini, Opšti sud je identifikovao jedinstvenu regulatornu ulogu međunarodnih sportskih organizacija u obezbeđivanju zajedničkih standarda za održavanje i organizovanje sportskih događaja koja se manifestuje kroz sistem prethodnog odobravanja sportskih takmičenja. Sa aspekta komercijalne aktivnosti, međunarodne sportske federacije organizuju najvažnija sportska takmičenja na kojima učestvuju profesionalni sportisti. Na ovu odluku MKU je uložila žalbu o kojoj će odlučivati Sud.

Centralna uloga Suda

Rešenje ESL predmeta i MKU predmeta je sada u rukama Suda koji će saslušati argumente obe strane i utvrditi koliko daleko mogu da idu ovlašćenja međunarodnih sportskih organizacija u kontrolisanju sportskih događaja iz svoje nadležnosti. Ukoliko je takva kontrola dozvoljena ovim sportskim organizacijama, sud će utvrđivati na koji način se mogu opravdati ograničenja i zabrane organizovanja takmičenja od strane trećih lica. Smernice Suda u pogledu načela srazmernosti mogu imati i presudnu ulogu u rešenju ovih predmeta. Advokatska kancelarija Gecić Law će kao i do sada pratiti tok oba predmeta i dati svoje viđenje stvari.