24 avg, 2023

Fudbalski klubovi i cena nelojalne igre

Britansko telo za zaštitu konkurencije (CMA) pokrenula je istragu septembra 2021. godine i sada je izdala obaveštenje o bitnim činjenicama u kojem iznosi svoje preliminarne zaključke. Ova istraga je pokrenuta na osnovu priznanja kako fudbalskog kluba Leicester City FC, tako i kompanije JD Sports, da su preduzeli antikonkurentske radnje. Utvrđeno je da su njihove radnje ograničavale konkurenciju u prodaji odeće sa brendom Leicester City, uključujući replike dresova, unutar Ujedinjenog Kraljevstva.

Kazna je povezana sa prodajom fudbalskih dresova Leicester City-ja i drugih brendiranih proizvoda, kojima je Leicester City snabdevao kompaniju JD Sports tokom perioda od dve i po fudbalske sezone. Prema preliminarnim zaključcima CMA, obe kompanije su preduzele antikonkurentske radnje. Konkretno, JD Sports se obavezao (i) da neće prodavati odeću sa brendom Leicester City putem interneta tokom sezone 2018/19, i (ii) da će naplaćivati troškove dostave za sve porudžbine odeće Leicester City tokom sezona 2019/20 i 2020/21, što odstupa od njihove uobičajene ponude besplatne dostave za porudžbine preko 70 funti. Ovo je učinjeno kako bi se izbeglo ograničavanje kanala direktnih prodaja Leicester City-ja.

Faktički rezultat postignutog dogovora, ove dve kompanije, koje se takmiče za prodaju dresova Leicester City-a potrošačima, je osnivanje kartela. Prvo su podelile tržišta među sobom, gde se JD Sports suzdržavao od prodaje dresova putem interneta tokom sezone 2018/19. Drugo, cene su fiksirane tako što je JD Sports uveo troškove dostave, čime je izbegnuto ograničavanje prodaja Leicester City-ja. Takve vrste nezakonitog ponašanja smatraju se najozbiljnijim povredama prava konkurencije. Kazne za ove prekršaje su novčane, u iznosu do 10% globalnog prihoda grupe uključenih kompanija, diskvalifikaciju direktora i potencijalne krivične sankcije, uključujući kaznu zatvora.

Fudbalski klub Leicester City i njegove matične kompanije priznale su svoje učešće u pomenutom dogovoru i saglasile se da plate kaznu prema politici nagodbe CMA-a, sa maksimalnom kaznom od 880 hiljada funti. U kaznu se uračunava popust na nagodbu zbog uštede resursa koja proizilazi iz priznanja i saradnje fudbalskog kluba Leicester City, koje je omogućilo brže rešenje istrage.

S druge strane, kompanija JD Sports je prijavila nezakonito ponašanje i priznala svoje učešće putem zahteva za ublažavanje sankcija. U zamenu za dalju saradnju i pridržavanje politike ublažavanja sankcija CMA, JD Sports neće platiti kaznu. Kompanija je saopštila da nijedan trenutni ili bivši direktor ili stariji menadžment nije bio umešan u nepravilnosti. JD Sports je takođe preduzeo nekoliko mera kako bi ojačao svoj program za usklađivanje sa zakonima o konkurenciji, a upravni odbor ponavlja svoju posvećenost da alocira potrebne interne i eksterne resurse kako bi se ove mere integrisale u svakodnevne aktivnosti kompanije.

Kazna izrečena fudbalskom klubu Leicester City služi kao jasna poruka njima i drugim kompanijama da neće biti tolerisano ponašanje koje je u suprotnosti sa pravilima prava konkurencije.

Kako se fudbalska industrija razvija, nacionalna tela za zaštitu konkurencije su počeli da posvećuju značajnu pažnju tržištu fudbala i sportske opreme, pa nije iznenađujuće da postoje slučajevi poput gore opisanog i na Zapadnom Balkanu.

Komisija za zaštitu konkurencije (KZK), sprovela je sektorsku analizu, 2017. godine, na veleprodajnom i maloprodajnom tržištu sportske obuće, odeće, opreme i dodatne opreme na teritoriji Srbije i pokrenula postupke protiv N Sporta, Đak d.o.o. i drugih privrednih subjekata prisutnih na maloprodajnim tržištima zbog sumnje u postojanje restriktivnog sporazuma. KZK je utvrdila da su svi sporazumi koje je zaključio N Sport, kao prodavac, imali odredbu koja utvrđuje cene za dalju prodaju. Pored toga, kupcima je bila nametnuta obaveza da se pridržavaju cena postavljenih od strane N Sport prilikom dalje prodaje.

Zvezda Forever, podružnica Fudbalskog kluba Crvena zvezda, bila je učesnik u jednom od sporazuma zbog postojećeg sponzorskog aranžmana sa kompanijom Puma. N Sport je distributer opreme Puma, što je dovelo do sporazuma sa Zvezda Forever. Međutim, Zvezda Forever se nije bavila preprodajom predmeta nabavljenih od N Sporta; tačnije oprema se koristila za sopstvenu upotrebu kluba.

Prema EU Uredbi o grupnom izuzeću vertikalnih sporazuma od zabrane iz 2010. godine, krajnji potrošači se ne smatraju učesnicima na tržištu te se isti princip primenio i na Zvezda Forever. Budući da je roba korišćena za sopstvene potrebe kluba, a ne za preprodaju, Zvezda Forever se ne može smatrati učesnikom na tržištu pa iz tog razloga nije bila kažnjena od strane KZK.

Kako se fudbal razvija i sve više prepliće sa biznisom, očuvanje integriteta poslovnih praksi je od suštinskog značaja kako bi se sačuvali autentičnost i duh fudbala. Ovi slučajevi služe kao poziv za klubove, organizacije i zainteresovane strane u industriji da se pridržavaju principa pravičnosti, transparentnosti i zdrave konkurencije. Kao što navijači očekuju da vide iskren i uzbudljiv meč na terenu tako zaslužuju i iste standarde iza scene. Konačno, u najboljem interesu igre i njenih zaljubljenika je da fudbalska industrija ostane simbol integriteta, kako u sportu, tako i u poslovanju.

 

Autori:

Milica Novaković

Vuk Leković