21 maj, 2021

Bogdan Gecić govorio za Forbs o odnosima sa klijentima i ROI

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je vodeća svetska poslovna publikacija Forbs (Forbes) citirala našeg osnivača i partnera Bogdana Gecića u članku pod naslovom „10 važnih načina na koji se mogu meriti odnosi sa klijentima koji vam pomažu da bolje razumete ROI”.

Bogdan je učestvovao u ekspertskoj panel diskusiji, gde je izneo svoj stav o održavanju dobrih odnosa sa klijentima sa stanovišta eminentnog preduzetnika u oblasti pravnih i profesionalnih usluga.

Bogdan je ovom prilikom istakao: „U oblasti profesionalnih usluga, značaj kvaliteta odnosa sa klijentima je toliki da je njihov udeo u prinosima gotovo jednak ROI na ukupno poslovanje. Iako je teško meriti ROI na kvalitet usluge koju pružamo, mi to posmatramo na vrlo jednostavan način: Pravi pokazatelj visokog kvaliteta usluga koje pružamo klijentima su dodatni prihodi od klijenata sa kojima radimo sve duže i koji nam se obraćaju za sve više posla“.

Stručni panel Forbsa su za ovu priliku činili članovi Saveta mladih preduzetnika (YEC – Young Entrepreneurs Council). YEC je međunarodno udruženje preduzetnika i lidera mlađih od 45 godina, u čije se članstvo ulazi isključivo po pozivu. Članovi YEC-a su vrlo uticajni u brojnim oblastima i sektorima privrede. Među članovima YEC-a su i lideri koji su pokrenuli neke od najzanimljivijih svetskih startapova i kompanija kao što su AirBnb, Reddit, Behance, Living Social i Justin.tv.