05 jun, 2020

Gecić Law prva advokatska kancelarija član Foruma za odgovorno poslovanje

S ponosom objavljijemo da je Gecić Law postala prva advokatska kancelarija koja je punopravni član i prvi pro bono partner Foruma za odgovorno poslovanje, organizacije koja od 2008. okuplja najveće lokalne kompanije koje doprinose razvoju društva kroz principe održivog razvoja.

Kredo foruma je “Bolji biznis za bolje društvo” dok je njegov cilj da osnažuje kompanije da posluju u skladu sa principima održivosti, odgovornosti i etike, i da kombinacijom znanja i resursa doprinosi sprovođenju dobrih poslovnih praksi koje donose pozitivan i merljiv uticaj na društvo.

Tokom više od decenije rada, Forum i njegove članice su učestovali u nizu akcija koje su doprinele afirmaciji društveno odgovornog poslovanja ali i direktno pomogli malim i srednjim preduzećima kao i široj zajednici. Forum je član držanih inicijativa poput Saveta za filantropiju, a takođe održava blisku vezu sa svetskim organizacijama kao što su CSR EuropeEASP i Global Pro Bono Network.

Dokazanom posvećenošću najvišim principima korporativne društvene odgovornosti naša kancelarija je dobila jednoglasnu podršku trenutnih članica Foruma: Atlantic Grupa, Bambi, Banca Intesa, B92, Coca-Cola Hellenic Bottling Company, HBC, CRH, Deloitte, Delta Holding, Direct Media, Elixir Group, Erste Bank, Eurobank, GSK, IKEA Group, Lidl Srbija, Manpower, NIN, Nordeus, Rakita Exploration, Represent Communications, Société Générale, Telekom Srbija, Telenor, TITAN Cement Group, UniCredit, Victoria Group, Vip mobile d.o.o., Vojvodjanska banka.

Primeri naših napora da doprinesemo široj zajednici uključuju Pro Bono praksu kroz koju omogućavamo pravno zastupanje najugroženijim kategorijama stanovništva, kao i nekim od najvažnijih neprofitnih institucija u zemlji. 

Pored toga,  Gecić Law je ponosni osnivač prvog fonda za stipendiranje studenata Pravnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, od Drugog svetskog rata, pod nazivom Taboroši stipendija.

Najskoriji primer naše posvećenosti dobrobiti naše zajednice u najtežim trenucima je informativni portal Coronavirus GLaw Hub koji je pokrenut s ciljem obaveštavanja šire zajednice o uticaju novih okolnosti i pravnih mera na poslovanje u Srbiji i regionu kako bi pomogla u ublažavanju negativnih društvenih, poslovnih i ekonomskih posledica pandemije.

Veoma se radujemo što ćemo imati priliku da sa Forumom radimo na jačanju društveno odgovornog poslovanja u Srbiji i vrednosti koje su od početka bile ključni deo kulture naše kancelarije.