14 dec, 2021

Otvoren klaster 4 u pristupnim pregovorima Srbije i EU

Klaster 4 – Zelena agenda i održiva povezivanost, zvanično je otvoren na Međuvladinoj konferenciji 14. decembra u Briselu.

Ranije ove godine, a u cilju efikasnijeg sprovođenja pregovaračkog procesa, Evropska komisija je predložila, a Savet Evropske unije usvojio revidiranu Metodologiju proširenja, prema kojoj su pregovaračka poglavlja organizovana u tematske klastere. Klasteri su zamišljeni kao sredstvo da se ubrza proces EU integracije i unapredi praćenje napretka. Klaster četiri – Zelena agenda i održiva povezanost obuhvata poglavlje 14 o transportnoj politici,  poglavlje 15 o energetici, poglavlje 21 o transevropskim mrežama i poglavlje 27 o životnoj sredini i klimatskim promenama.

Poglavlje 14 postavlja zajednička pravila za tehničke i bezbednosne standarde, državnu pomoć i liberalizaciju tržišta u drumskom saobraćaju, železnice, unutrašnjeplovne puteve, kombinovani transport, vazduhoplovstvo i pomorski transport.

Poglavlje 15 pokriva snabdevanje energijom, infrastrukturu, unutrašnje energetsko tržište, obnovljivu energiju, energetsku efikasnost, nuklearnu energiju, nuklearnu bezbednost i zaštitu od zračenja.

Poglavlje 21 promoviše transevropske mreže u oblastima transporta, telekomunikacija i energije za jačanje unutrašnjeg tržišta i doprinos zapošljavanju.

Poglavlje 27 promoviše snažnu klimatsku akciju, održivi razvoj i zaštitu životne sredine.

Odluka o otvaranju klastera 4 u pristupnim pregovorima sa Srbijom potvrđena je 8. decembra 2021. godine na redovnom sastanku stalnih predstavnika država članica Evropske unije u Briselu (COREPER).

 

Autori: Milica Novaković, Jelena Škorić