Kocka je bačena! Srbija dobija novi Zakon o kontroli državne pomoći

Kada je pre deset godina usvojen prvi (i još uvek jedini) Zakon o kontroli državne pomoći, stručna javnost ga je okarakterisala kao dugo očekivan i više nego neophodan.  Sada, nakon desetogodišnje primene, novi Zakon o kontroli državne pomoći je na pomolu.

Pitanje koje se u ovom trenutku logično nameće jeste: Da li smo išta naučili tokom primene važećeg zakona (osim činjenice da nam je potreban novi)?

Kako je navedeno u obrazloženju Nacrta zakona,  razlozi za njegovo donošenje su:

  • Harmonizacija sa pravnim tekovinama Evropske unije – potpuno neočekivano obrazloženje!  Možete li da se setite bilo kog akta koji je u skorije vreme stupio na snagu, a čije usvajanje nije obrazloženo „potrebom za harmonizacijom domaćih propisa sa pravom EU“?  U proteklim godinama, „harmonizacija“ je postala nova čarobna reč u Srbiji.  Dovoljno je pomenuti je tu i tamo nekoliko puta i eto ga – novi zakon je usvojen. Istini za volju, argument „harmonizacije“ je mač sa dve oštrice – dok kod nekih izaziva bespogovorno odobravanje, kod drugih dovodi do kategoričkog odbijanja.
  • Usklađivanje sa Zakonom o opštem upravnom postupku – ako vi tako kažete … ali, stručnjaci iz oblasti upravnog prava bi verovatno imali nekih primedbi u tom smislu.

Ukratko, razlozi za donošenje novog zakona navedeni u obrazloženju Nacrta uglavnom su očekivani, dok su pojedina rešenja sadržana u Nacrtu prilično iznenađujuća.  Da li će novi pravni instituti uneti  poboljšanja u oblast kontrole državne pomoći – ostaje da se vidi. Konačno, oni koji imaju dobro pamćenje verovatno se sećaju da smo pre nekog vremena najavili analizu Nacrta zakona – da vas ne držimo predugo u neizvesnosti, evo naših komentara na Nacrt.

*Komentare, sa obrazloženim predlozima izmena Nacrta zakona, možete naći u PDF formatu ovde.

Autori: Ivana Stojanović, Miluša Okiljević, Jelena Škorić, Nikola Nikodinović i Nadja Kosić