21 jun, 2022

Korporativno izveštavanje – dan odluke

EU parlament, vlade EU i Evropska komisija pokušaće danas u Briselu da se dogovore oko jedinstvenih pravila za korporativno izveštavanje o ekološkim, upravljačkim i socijalnim standardima (ESG). Ovo će biti poslednji put da se organi EU sastaju u cilju potvrđivanja novih pravila izveštavanja.

Pascal Durand, vodeći pregovarač za Evropski parlament, izjavio je uoči sastanka: „Ako večeras postignemo dogovor, EU će postaviti ton globalnog razgovora o održivim standardima za kompanije 21. veka. ” Ovo naglašava važnost novih jedinstvenih pravila izveštavanja za kompanije, a kao što smo istakli u našoj prethodnoj publikaciji (link) skoro 50.000 kompanija, uglavnom onih sa 250 ili više zaposlenih, biće obavezana novim pravilima.

Ne samo da će pregovori imati uticaj na mnoge kompanije već će sastanak i razjasniti da li bi trebalo uključiti kompanije koje nisu iz EU, kao i da li sektori poput rudarstva i proizvodnje tekstila moraju da se prilagode višim standardima.

Pratite naše publikacije za više o novim obaveznim pravilima o izveštavanju, koja ćemo objaviti na našem website-u nakon okončanja pregovora.