Miloš Petaković

Stariji saradnik

+
Takođe je bio uključen u značajne korporativne, komercijalne i nekretnine transakcije i sporove, sudske sporove, sportsko pravo i intelektualnu svojinu.

Miloš je diplomirao pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2013). Član je Advokatske komore Beograda.

Miloš tečno govori engleski i srpski jezik.

Miloš Petaković je stariji saradnik u Gecić Law u Beogradu, rukovodilac Grupe za poslove sa nekretninama, koji vodi strateške inicijative i  savetuje o transakcijama visokog profila. Takođe je viši član Grupe bankarske i finansijske prakse, gde pruža stručno vođenje u kompleksnim finansijskim pitanjima.

 

Aktivno je uključen u prakse digitalne imovine, veštačke inteligencije i intelektualne svojine i savetovanje na visokom nivou.

 

Pre nego što se pridružio Gecic Law kancelariji, Miloš je radio sa još jednom regionalnom advokatskom kancelarijom, gde je bio vođa tima u slučajevima bankarskog sektora i upravljanju portfoliom investitora, savetujući klijente u transakcijama i treninzima. 

 

Takođe, bio je angažovan na značajnim korporativnim, privrednim i transakcijama sa nepokretnosti, kao i u rešavanju sporova, sportskom pravu i pravu intelektualne svojine koristeći najsavremenije tehnologije za unapređenje pravnih usluga, vođenje strateških inicijativa.

 

Krajem 2023. godine nominovan je za nagradu Lexology Client Choice Awards 2024. u domenu Real Estate-a. 

 

Milos je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2013). Član je Advokatske komore Beograda i tečno govori engleski i srpski jezik.