21 feb, 2024

Crna Gora predstavila Nacrt zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora

Crna Gora na putu ka obnovljivoj energiji

Na putu ka ubrzanom razvoju u oblasti energije iz obnovljivih izvora, Crna Gora je predstavila Nacrt zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora. Nacrt uvodi nekoliko inovacija, uključujući aukcije za premije i tarife, koje bi trebalo da podstaknu sektor zelene energije u zemlji.

Ministarstvo rudarstva i energetike organizovalo je tri okrugla stola u Podgorici, na kojima se diskutuje o Nacrtu. Ova procedura odražava nastojanja Crne Gore da ispuni zahteve Energetske zajednice, posebno u implementaciji Direktive EU o obnovljivoj energiji.

Nacrt zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora postavlja ambiciozan cilj da udeo obnovljive energije u potrošnji dostigne 50% do 2030. godine. Ovaj cilj je u skladu sa direktivom EU i predstavlja značajan korak ka razvoju obnovljive energije u budućnosti.

Sveobuhvatan pristup upotrebi obnovljive energije

Nacrt zakona pokriva različite aspekte upotrebe obnovljive energije. On definiše mehanizme finansijske podrške za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i utvrđuje ulogu prozjumera na tržištu energije. Pored toga, Nacrt se bavi upotrebom obnovljive energije u oblasti grejanja, klimatizacije i transporta, kao i načinima obezbeđenja autentičnosti izvora energije.

Pored toga, značajna karakteristika ovog zakonodavstva je uspostavljanje kriterijuma za održivost i smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte u biogorivima, biotečnostima i gorivima dobijenim iz biomase.

Vlada Crne Gore stvara trogodišnji plan podsticaja za tržišne premije i povlašćene fid-in tarife, koje će uticati na postavljanje godišnjih kvota, tehnologija i kapaciteta. Agencija za regulaciju energetike i vodoprivrede Crne Gore (REGAGEN) će postaviti gornju granicu cene za aukcije pod novim Zakonom. Kako je predviđeno, premije i tarife mogu biti dodeljene za celokupni ili delimični kapacitet objekta.

Crna Gora pre svega postupa hitno jer teži pristupu fondovima EU i povoljnim kreditima Svetske banke.