06 jun, 2022

Inicijativa Otvoreni Balkan – korak napred ka saradnji

Sa idejom da se na Zapadnom Balkanu što pre sprovedu četiri slobode Evropske unije; kretanja ljudi, roba, usluga i kapitala, inicijativu Otvoreni Balkan pokrenuli su u oktobru 2019. lideri Srbije, Albanije i Severne Makedonije. To je veliki korak u saradnji između tri zemlje, sa ciljem povećanja trgovine i unapređenja bilateralnih odnosa. Još jedna važna etapa u razvoju inicijative Otvoreni Balkan će se odigrati na samitu, koji će se održati u Ohridu 7-8. juna.

Pravni okvir i osnove za konkretne aktivnosti inicijative Otvreni Balkan postavljene su deklaracijama i sporazumima potpisanim u okviru niza sastanaka i samita koji su između ostalih gradova održani u Beogradu, Tirani, Skoplju, Nišu. Na primer, Sporazum o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu, Sporazum o međusobnom povezivanju šema za elektronsku identifikaciju građana i Sporazum o saradnji u veterinarskoj, fitosanitarnoj i oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje potpisani su na Samitu koji je održan u Tirani 21. decembra 2021.

Uspostavljanjem ove ekonomske zone na Balkanu, protok robe i kapitala bi se brže odvijao, uz uštedu više od 30 miliona sati u prelasku granica ove tri zemlje svake godine. Takođe, inicijativa bi omogućila građanima iz sve tri zemlje da se zaposle u regionu pod istim uslovima kao i domaći građani. U okviru Open Balkans Foruma održanog 24. maja u Beogradu, najavljeno je izdavanje prvih ličnih karata koje će omogućiti slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu.

U narednim nedeljama ćemo pisati detaljnije o prednostima i transformativnoj moći ove inicijative, posebno u pogledu carinskih odnosa i tržišta rada, stoga, nastavite da pratite našu veb stranicu…