04 maj, 2023

Bogdan Gecić: pravni odgovor na ubrzani rast AI

Osnivač i partner advokatske kancelarije Gecić Law, Bogdan Gecić, pozvan je od strane prestižnog direktorijuma The Legal 500 da razmotri pravne aspekte razvoja veštačke inteligencije u članku pod nazivom „Uspon mašina: oblikovanje pravnog odgovora na ubrzani razvoj AI“ objavljenom na portalu Legal Business.

Članak govori o posledicama brzog širenja veštačke inteligencije (AI). Bogdan smatra da se svet prava nalazi na korak do značajne transformacije koju pokreće AI tehnologija i razmatra prednosti koje donosi, uključujući unapređenu efikasnost, preciznost i smanjenje troškova. Takođe prepoznaje potencijalne rizike i etičke probleme vezane za AI, kao što su zaštita podataka, pristrasnost i gubitka radnih mesta, i sugeriše da se pravna profesija mora pripremiti za budućnost tako što će zauzeti proaktivan pristup AI, uključujući i ulaganje u istraživanje i razvoj, obuku i saradnju s drugim zainteresovanim stranama. Zaključuje da AI ima potencijal da donese revoluciju u pravnoj profesiji, ali njen uticaj će zavisiti od toga koliko dobro se njome upravlja i koliko se uspešno reguliše:

„Rastući zahtevi za regulacijom veštačke inteligencije od strane zakonodavaca i tehnologa naglašavaju hitnu potrebu za suočavanjem sa rastućim uticajem veštačke inteligencije na društvo. Kako se potencijalni negativni uticaji veštačke inteligencije, kao što su gubitak radnih mesta, širenje dezinformacija i rizika povezanih s razvojem AGI-a, postaju sve očigledniji, od suštinske je važnosti ubrzati regulatorne napore. Iako se inicijative u tom pogledu javljaju na nivou država SAD i u Evropi, neumorno traganje za inovacijama i efikasnošću nagone kompanije da ubrzano usvajaju veštačku inteligenciju, pojačavajući rizike povezane s njenom širokom upotrebom. Sada, više nego ikada, od suštinske je važnosti postići pravu ravnotežu između regulacije i inovacija, obezbeđujući da se transformacijskim potencijalom veštačke inteligencije upravlja odgovorno, ublažavajući inherentne rizike koji prate njegov eksponencijalni rast, uključujući mogući razvoj AGI-a.“

Ceo članak možete pročitati ovde.