12 maj, 2023

Miloš Petaković održao predavanje za Univerzitet u Rimu

Naš viši saradnik i član tima za bankarstvo i finansije, Miloš Petaković, je u sredu održao gostujuće predavanje o zaštiti potrošača u kontekstu potrošačkih kredita u Srbiji na Pravnom fakultetu Evropskog univerziteta u Rimu. Čas je održan za studente Evropskog bankarskog prava, koje vodi prof. Attilio Cristiano Vaccaro ​​Belluscio.

Miloš je predavanje započeo prikazom opštih informacija o bankarskom sistemu u Srbiji i njegovom položaju u evropskom kontekstu. On je istakao regulatorne i institucionalne okvire bankarskog i finansijskog sektora, kao i njihovu povezanost sa potrošačkim kreditima i zaštitom prava potrošača. Objasnio na koji način pravni okvir u Srbiji štiti potrošače i istovremeno obezbeđuje stabilnost finansijskog sistema.

Drugi deo predavanja bio je fokusiran na sistem provere kreditne sposobnosti i kako se on primenjuje na potrošačke kredite. Miloš je govorio o značaju odgovorne prakse kreditiranja i potrebe da se na adekvatan način proceni kreditna sposobnost zajmoprimca. Takođe je govorio o zahtevima za obelodanjivanje informacija, kao i različitim instrumentima koji su na raspolaganju potrošačima da zaštite svoja prava.

Miloš je predavanje zaključio zanimljivim primerom niza tužbi koje su pratile pitanje naknada za obradu kredita koje su banke naplaćivale kod izdavanja potrošačkih i drugih kredita. Ovo je izazvalo živu diskusiju među studentima, koji su postavljali mnoga pitanja i uključili se u sadržajnu razmenu ideja sa Milošem.

Predavanje je naišlo na dobar prijem među zainteresovanim i radoznalim studentima. Miloš je počastvovan što je pozvan da govori u tako prestižnoj instituciji i sa zadovoljstvom je podelio svoje znanje i iskustvo sa novom generacijom profesionalaca u ovoj oblasti.