25 sep, 2023

Gecić Law učestvuje na konferenciji SEEenergy

Sa zadovoljstvom najavljujemo učešće advokatske kancelarije Gecić Law na šestoj regionalnoj konferenciji SEEenergy. Ovaj skup će se ove godine održati u Novom Sadu od 2. do 3. oktobra. Glavna tema su novi izazovi energetske tranzicije, uključujući dekarbonizaciju, inovacije i tržište energije.

Advokatska kancelarija Gecić Law će doprineti konferenciji svojom ekspertizom u oblasti EU zakonodavstva i njegovom uticaju na kompanije i privrede regiona. Revolucionarni Mehanizam za prekogranično prilagođavanje ugljenika (CBAM) počinje da se primenjuje od 1. oktobra ove godine. Ova regulativa će dovesti do značajnih promena, posebno za određenu grupu karbonski intenzivnih industrija. Energetski sektor regiona je među najpogođenijima.

Panel diskusija o dekarbonizaciji & konkurentnosti

Osnivač i partner advokatske kancelarije Gecić Law, Bogdan Gecić, učestvovaće na uvodnom panelu Konferencije. Diskusija će se fokusirati na dekarbonizaciju u privredi i veze sa inovacijom i konkurentnošću. Bogdan će govoriti o CBAM regulativi. Ova revolucionarna uredba uvodi prvu taksu na uvoz ugljenika na svetu. Osnovni cilj CBAM-a je dekarbonizacija kontinenta do 2050. godine. Ipak, ovaj pravni mehanizam će  imati znatno širi uticaj na međunarodnu trgovinu. Pored toga, značajno će uticati na konkurentnost privrednih subjekata i ekonomija regiona na tržištu EU. Bogdan će razgovarati o pravnim aspektima CBAM-a i o tome kako kompanije treba da se pripreme. Ostali panelisti su predstavnicfi kompanija iz različitih industrija, uključujući Henkel, ABB Group, Schneider Electric, Energy Net i Viessmann.

„Drago nam je što ćemo učestvovati na SEEenergy konferenciji,“ izjavio je Bogdan Gecić. „Ovaj skup pruža priliku za razmenu ideja i diskusiju o rešenjima u sve vvažnijoj oblati za naš region. Nove EU regulative o održivosti će imati jači i brži uticaj na ekonomije regiona nego što trenutno shvatamo, i kompanije više ne mogu da ostanu van tokova. Radujemo se što ćemo svojim stručnim znanjem doprineti ovoj važnoj diskusiji.“

Dvodnevna konferencija SEEenergy o obnovljivoj energiji i energetskom sektoru predstavlja platformu koja okuplja vodeće stručnjake, investitore u energetskom sektoru, predstavnike privrede, donosioce odluka, proizvođače tehnologija, konsultantske firme, državne i finansijske institucije iz celog regiona. Učesnici će imati priliku da čuju prezentacije, učestvuju u interaktivnim panel diskusijama i radionicama na ključne teme, uključujući održivo finansiranje, zelenu tranziciju i zelenu inovaciju.