19 dec, 2022

Shibolet i Gecić Law održali vebinar o novoj EU ESG regulativi

Naš osnivač i partner, Bogdan Gecić, učestvovao je na vebinaru koji je organizovala ugledna izraelska advokatska kancelarija Shibolet pod nazivom „Uticaj nove regulative EU na izraelsku i globalnu trgovinu.“ Publika, koju su prvenstveno činile izraelske kompanije iz različitih industrijskih sektora, imala je priliku da od eminentnih stručnjaka sazna više o tome kako nova ESG regulativa Evropske unije može uticati na trgovinske odnose sa EU i šta mogu da preduzmu da bi promene dočekali spremni.

Galit Ofer, partner u Shiboletu, otvorila je panel i pružila pregled aktuelnih ESG tema i značaja trgovinskih odnosa Izraela i Evropske unije. Govorila je o stepenu pripremljenosti lokalnog tržišta za novo EU zakonodavstvo i o tome u kojoj meri izraelsko zakonodavstvo propisuje usklađenost sa ESG principima i nefinansijsko izveštavanje.

Bogdan je govorio o tri ključne regulative Evropske unije koje će imati značajan uticaj na međunarodnu trgovinu – Direktivi o izveštavanju o korporativnoj održivosti („CSRD“), Direktivi o detaljnoj analizi („due dilligence“) korporativne održivosti („CSDD“) i Mehanizmu za prekogranično prilagođavanje ugljenika („CBAM“).  Analizirajući potencijalni uticaj novog zakonodavstva na  poslovne prilike, pružio je praktičan uvid i predloge na šta bi kompanije trebalo da obrate pažnju, na koji način da se pripreme za predstojeće promene, i kako da iskoriste prilike i ublaže potencijalne pretnje. On je istakao važnost detaljne analize i pripreme plana narednih koraka, jer je nova regulativa ekspanzivna i uskoro će uticati na mnogo više učesnika van EU. Bogdan je takođe govorio o potencijalnim indirektnim implikacijama uredbe na kompanije koje nisu iz EU u okviru lanca snabdevanja i snazi „briselskog efekta“ na sve kompanije i privrede sa značajnim trgovinskim vezama sa EU. Zaključio je sa su pitanja i standardi ESG-a tu da ostanu i da je potrebno da se većina kompanija prilagodi da bi ostale konkurentne na međunarodnom tržištu.

Shibolet je jedna od najvećih izraelskih advokatskih kancelarija koja pruža širok dijapazon usluga, sa bogatim nasleđem i revolucionarnim pristupom u iznalaženju pravnih rešenja u skladu sa potrebama klijenata u različitim tržišnim sektorima. Shibolet se godinama nalazi među prvih pet izraelskih advokatskih kancelarija i smatra centrom za pravnu uslugu orijentisanu na biznis. Šibolet okuplja više od 270 advokata različitih specijalnosti u jedan usklađen multidisciplinaran tim.

Gecić Law i Shibolet su članice Terralex-a, elitne globalne asocijacije čija je misija da pomogne firmama članicama da zadovolje potrebe za pravnim uslugama i poslovnim interesima svojih klijenata kroz svetsku mrežu kvalitetnih advokatskih kancelarija koja ispunjava visoke profesionalne standarde.

Da biste pogledali ceo vebinar, kliknite na link.