03 mar, 2023

Severna Makedonija ratifikovala dva sporazuma Otvorenog Balkana

Parlament Republike Severne Makedonije je u februaru ratifikovao Sporazum o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu i Sporazum o međusobnom povezivanju šema elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana.

Podsećanja radi, Sporazum o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu, kao i Sporazum o međusobnom povezivanju šema elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana potpisani su u Tirani 21. decembra 2021. godine od strane predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, predsednika Vlade Republike Severne Makedonije Zorana Zaeva i premijera Republike Albanije Edija Rame.

Sporazumom o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu državljanima svih država članica Otvorenog Balkana pruženi su identični uslovi prilikom pristupa tržištu rada kakve ima lokalno stanovništvo svake od država članica. Što se tiče Sporazuma o međusobnom povezivanju šema elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana, ovaj sporazum omogućava građanima država članica da dobiju identifikacioni broj Otvorenog Balkana koji bi bio korišćen u svrhu elektronskih usluga u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Navedenim identifikacionim brojem, odnosno pribavljanjem istog, građani ostvaruju slobodan pristup tržištu rada u ostalim državama članicama Otvorenog Balkana.

Olakšice se, pre svega, ogledaju u tome da građani država potpisnica neće morati da pribavljaju radne dozvole kako bi radile u nekoj od tri zemlje, kao i u uprošćenim administrativnim procedurama i odsustvu administrativnih troškova. Takođe, pribavljanjem identifikacionog broja Otvorenog Balkana nestaje obaveza pribavljanja boravišnih dozvola.

U periodu pred nama, bićemo svedoci praktične primene ovih sporazuma u državama članicama Otvorenog Balkana, a pre svega u pogledu izazova sa kojima će se susretati upravni i ostali organi država članica Otvorenog Balkana. Do tada, podsetite se našeg Autostoperskog vodiča kroz inicijativu Otvoreni Balkan od 18. avgusta 2022. godine, i pratite nas kako biste saznali kakve će sve posledice u praksi proizvesti potpisani sporazumi na države članice Otvorenog Balkana.