14 jun, 2022

Srbija se odlučno okreće obnovljivim izvorima energije

Ministarka rudarstva i energetike Republike Srbije Zorana Mihajlović otkrila je na konferenciji ambiciozan nacionalni klimatski i energetski plan koji ima za cilj da petostruko poveća udeo obnovljivih izvora energije (OIE) na 15 odsto do 2030. godine, smanjujući zavisnost od uglja i uvede Srbiju u ugljeničnu neutralnost do 2050. godine, u skladu sa ciljevima EU. Plan vredan 35 milijardi evra fokusira se na projekte u oblasti solarne energije, vetra i hidroenergije i trebalo bi da označi koreniti pomak koji bi trebalo da vodi ka preoblikovanju energetskog sektora Srbije u narednim decenijama.
Ministarka je izjavila da je novi zakon o energetici i rudarstvu koji je stupio na snagu 2021. godine istorijski jer se fokusira na OIE i energetsku efikasnost, da je u potpunosti usklađen sa pravom EU i da pruža snažan okvir za podršku ambicioznim energetskim projektima koji su pred nama.

Povodom najavljenih planova, Ognjen Colić, partner i šef energetske prakse u Gecić Law, rekao je: „Optimisti smo i vidimo da su pred nama uzbudljiva vremena. Najavljena strategija jasno pokazuje snažnu odlučnost i osećaj hitnosti sa kojima Srbija želi da se uhvati u koštac sa ovim vitalnim pitanjima. Zadatak koji je pred nama nije samo rešavanje klimatskih promena, već i postavljanje temelja jedne potpuno nove ekonomije. Na ovaj način će se ulaganja usmeriti u zelene projekte koji će zauzvrat pokazati konkretne koristi u vidu novih radnih mesta, boljeg životnog standarda i ekonomskog rasta. Ovaj put takođe odražava planove EU i približava nas viziji cele Evrope kao ugljenično-neutralnog kontinenta do 2050. godine. Drago nam je što je naša kancelarija u središtu ovih uzbudljivih zbivanja, kako kroz svoj doprinos izgradnji regulatornog okvira učešćem u javnoj diskusiji, tako i kroz naš zapaženi pravni rad na brojnim projektima iz oblasti obnovljivih izvora energije. Sa svim ovim iskustvom iza nas, zadovoljni smo što smo što zapravo tek počinjemo i što smo u dobroj poziciji da ostvarimo još značajnije rezultate u godinama koje dolaze.”