Apple

14 jun, 2021

Nadzornici pristupa i digitalna tržišta: EU digitalna saga se nastavlja

Neki smatraju da bi svakodnevni život u digitalnoj sferi van ekosistema tehnoloških giganata bio nemoguć. Naime, akumuliranje moći malog broja platformi omogućilo je pojedinim kompanijama da ostvare značajnu ekonomsku moć i društveni uticaj gotovo bez ikakvog regulatornog nadzora. U tom kontekstu, postoji opravdana zabrinutost da dominacija “Četiri jahača” može ugroziti slobode građana, tržišnu konkurenciju i demokratske institucije. U ovom slučaju, svaki od Četiri jahača ima potpunu dominaciju na tržištu u svom sektoru. Apple je dominantan učesnik na tržištu potrošačke elektornike i mobilnih operativnih sistema, Facebook na polju društvenih mreža, Google na tržištima internet pretrage, video sadržaja, internet mapa, a Amazon […]

Detalji
10 sep, 2020

Da li je Apple Pay budućnost plaćanja (i) u Srbiji?

Svakodnevnica u 21. veku konstantno se menja, zahvaljujući modernim tehnologijama i njihovom neprestanom razvoju. U korak s novim tehnologijama, modernizovale su se platne usluge i plaćanje se sa fizičkih polako prebacuje na digitalne kartice u mobilnim telefonima, kao inovativno rešenje koje omogućava korisnicima brži i podjednako siguran način plaćanja. U novoj realnosti, izazvanoj pandemijom COVID-19, došle su do punog izražaja sve prednosti plaćanja putem mobilnih telefona, jer se na ovaj način svodi na minimum fizički kontakt između prodavaca i kupaca. Apple Pay, mobilna aplikacija za plaćanje lansirana je u Srbiji krajem juna 2020. Razgovarali smo sa Nikolom Mehandžićem, direktorom poslovnog […]

Detalji