Arbitraža

27 okt, 2020

Nezavisnost i nepristrasnost veštaka u arbitražnom i sudskom postupku

Da li su veštaci dokazno sredstvo koje pomaže tribunalu i sudiji pri donošenju odluke ili samo instrument u rukama stranke? Veštaci u arbitražnim i parničnim postupcima imaju zadatak da pomognu arbitru, odnosno sudiji, u složenim pitanjima specifičnim za određenu struku. Učešće veštaka u postupku je od izuzetne važnosti upravo zbog stručnog znanja koje poseduju. Veštaci doprinose pravilnom utvrđivanju činjeničnog stanja, budući da sam tribunal često ne poseduje neophodno znanje iz određene oblasti. Čak i u slučaju kada neki od arbitara ili sudija poseduju stručno znanje, učešće veštaka svakako nije suvišno jer se njihovim izjašnjenjem dodatno razjašnjava sporno pitanje. Jedna od […]

Detalji
02 sep, 2020

Sporovi oko prava intelektualne svojine – da li ima prostora za arbitražu?

Fizička i pravna lica u Srbiji vode veliki broj sporova oko predmeta koji obuhvataju sve oblasti poslovanja i pravnog života, uključujući i sporove oko prava intelektualne svojine. Rešenja se najčešće traže pred sudom ali i kroz alternativne vidove rešavanja sporova. Arbitražom stranke mogu da reše spor na brži i efikasniji način, uz potencijalno manje troškove nego što bi to bio slučaj pred sudovima. Brže rešavanje sporova pred arbitražom omogućeno je elektronskom prepiskom, utvrđenim rokovima i brojem ročišta na kojima se odvija glavna rasprava, tako da arbitri dolaze do odluke do najviše godinu dana od upućivanja zahteva arbitražnoj instituciji. Kada su […]

Detalji
13 jan, 2020

Arbitražno rešavanje sporova – ozbiljna konkurencija državnom sudovanju?

Definisanje arbitraže Ne postoji opšteprihvaćena definicija arbitraže kao načina rešavanja sporova. Postojali su pokušaji da se ona definiše, ali su oni ostali bezuspešni jer se njene brojne karakteristike ne mogu obuhvatiti jednom definicijom, a ispunjenje cilja je naročito otežano time što, pored domaće, postoji i međunarodna arbitraža. Za početak, da bi se shvatila suština arbitraže, treba istaći da je to alternativan način rešavanja sporova, dakle, bez obraćanja redovnim sudovima. Lica između kojih postoji spor, mogu se obratiti sudu i pokrenuti parnični postupak. Alternativno, rešavanje nastalog spora mogu da povere arbitraži. Takođe, arbitražno rešavanje nije rezervisano samo za sporove u sferi […]

Detalji