MasterCard

10 sep, 2020

Da li je Apple Pay budućnost plaćanja (i) u Srbiji?

Svakodnevnica u 21. veku konstantno se menja, zahvaljujući modernim tehnologijama i njihovom neprestanom razvoju. U korak s novim tehnologijama, modernizovale su se platne usluge i plaćanje se sa fizičkih polako prebacuje na digitalne kartice u mobilnim telefonima, kao inovativno rešenje koje omogućava korisnicima brži i podjednako siguran način plaćanja. U novoj realnosti, izazvanoj pandemijom COVID-19, došle su do punog izražaja sve prednosti plaćanja putem mobilnih telefona, jer se na ovaj način svodi na minimum fizički kontakt između prodavaca i kupaca. Apple Pay, mobilna aplikacija za plaćanje lansirana je u Srbiji krajem juna 2020. Razgovarali smo sa Nikolom Mehandžićem, direktorom poslovnog […]

Detalji