Preduzetnik

05 feb, 2021

Srbija će uskoro imati stečaj preduzetnika – koja rešenja su na pomolu i da li se njime utire put ličnom bankrotstvu?

Ministarstvo privrede formiralo je radnu grupu za izradu Nacrta zakona koji će uređivati bankrotstvo preduzetnika („Nacrt zakona“) u skladu sa Programom za rešavanje problematičnih kredita za period od 2018-2020. godine Vlade Srbije („Program“). Ovim propisom bi srpsko stečajno zakonodavstvo trebalo da bude kompletno – budući da Zakonom o stečaju nije predviđen postupak u kome bi poverioci kolektivno  mogli da namire svoja potraživanja prema preduzetniku. Stav Vlade Srbije iznet u Programu je da stečaj preduzetnika mora da bude uređen na način da se može odvijati brzo i efikasno kako bi i poverioci i dužnici bili motivisani da ga pokrenu na vreme, […]

Detalji
18 jan, 2018

Autorska prava u IT industriji – da li ste regulisali svoje odnose sa vašim programerima?

Tokom protekle decenije, prisustvovali smo nezabeleženom porastu IT/ICT tržišta u Srbiji, koje je postalo jedno od najatraktivnijih destinacija za izmeštanje poslova u Istočnoj Evropi (link). Ključni igrači na tržištu, među kojima su Microsoft, Adobe, Oracle, Goodle, HP, SAP, IBM, Siemens, Intel, Cisco, NCR Corporation, Telenor, Erickson, Endava i drugi, ugrabili su ovu priliku, bilo uspostavljanjem razvojnih centara u Srbiji, bilo delegiranjem poslova lokalnim IT kompanijama (link). Kao rezultat navedenog, došlo je do nastanka dva preovlađujuća modela- pružanje usluga putem zaposlenih programera/arhitekata operativnih sistema/(“programer”), ili putem angažovanja spoljnih saradnika (najčešće preduzetnika), što je novina. Kako računarski program/softver može, kao originalna duhovna […]

Detalji