29 sep, 2023

Velika pobeda za Arena Channels Group u Bosni i Hercegovini

Sa zadovoljstvom objavljujemo nedavnu pobedu u sporu u oblasti prava zaštite konkurencije! Predmet se odnosio na prenose najjačih fudbalskih liga u Evropi i regionu, na teritoriji u Bosne i Hercegovine (BiH). Gecić Law u saradnji sa Marić & Co Law Firm Ltd. uspešno je odbranio našeg klijenta Arena Channels Group (ACG).

Spor je počeo u aprilu 2021. godine, kada je Konkurencijsko vijeće BiH pokrenulo istragu protiv ACG-a. Drugi telekomunikacioni operater u BiH je podneo žalbu protiv ACG za zloupotrebu dominantnog položaja na tržištu distribucije fudbalskog sadržaja. Optužbe su obuhvatale da je ACG navodno (i) dovodio podnosioca žalbe u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju, (ii) nametao nepravedne cene i (iii) ograničavao proizvodnju i tehnički razvoj na štetu potrošača na tržištu.

U oktobru 2021. godine, Konkurencijsko vijeće (KV) je donelo odluku kojom je odlučno odbacilo ove tvrdnje, utvrdivši da je ACG jednako tretirao sve operatere i predmetno tržište, kao i da nije nametao nepravedne cene. Drugim rečima, KV je utvrdilo da se ACG ponašao u skladu sa pravilima konkurencije.

Nakon toga, podnosilac žalbe je pokrenuo upravni spor protiv pomenute odluke KV. U upravnom sporu, ACG je izneo argumentaciju u svojstvu zainteresevanog lica. Na kraju, Sud BiH je doneo presudu: ACG nije zloupotrebio dominantni položaj. Drugim rečima, Sud BiH je potvrdio sve nalaze KV.

Ovaj slučaj predstavlja još jednu od mnogih pobeda u oblasti antimonopolskog prava, gde posvećeno radimo na tome da naši klijenti posluju unutar zakonskih okvira.

Advokatski tim Gecić Law činili su osnivač i partner Bogdan Gecić, stariji saradnik Vuk Leković i saradnik Milica Novaković.