14 jul, 2021

Bogdan Gecić govorio za Forbs o mitovima o prodaji

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je vodeća svetska poslovna publikacija Forbs (Forbes) citirala našeg osnivača i partnera Bogdana Gecića u članku pod naslovom „10 mitova o prodaji (i realnost)”.

Bogdan je učestvovao u ekspertskoj panel diskusiji, gde je izneo svoj stav o mitovima u prodaji sa stanovišta eminentnog preduzetnika u oblasti pravnih i profesionalnih usluga.

Bogdan je ovom prilikom istakao: „Jedan od najvećih mitova je da će, ukoliko imamo odličan proizvod ili uslugu, kupci ili klijenti to sami primetiti i stalno koristiti. Retko se pojavi poneka revolucionarna ideja, a i tada je potrebno da se nekako stigne do kupaca. Većina kompanija posluje u uslovima jake konkurencije, u kojima postoje brojni proizvodi i usluge koji zadovoljavaju slične potrebe. U takvom okruženju, kompanije se istinski razlikuju samo prema tome u kojoj meri su orijentisane prema kupcima ili klijentima. Percepcija kupaca ili klijenata o autentičnoj pažnji sa kojom kompanije pristupaju u izgradnji odnosa sa njima biti faktor koji će odrediti dugoročni uspeh  proizvoda ili usluge, a ne sam proizvod ili usluga. U oblasti profesionalnih usluga, sve je ovo još izraženije. Potpuna orijentacija ka kupcu ili klijentu je budućnost prodaje, bez obzira na to u kojoj meri stvari postaju virtuelne“.

Stručni panel Forbsa su za ovu priliku činili članovi Saveta mladih preduzetnika (YEC – Young Entrepreneurs Council). YEC je međunarodno udruženje preduzetnika i lidera mlađih od 45 godina, u čije se članstvo ulazi isključivo po pozivu. Članovi YEC-a su vrlo uticajni u brojnim oblastima i sektorima privrede. Među članovima YEC-a su i lideri koji su pokrenuli neke od najzanimljivijih svetskih startapova i kompanija kao što su AirBnb, Reddit, Behance, Living Social i Justin.tv.

Kao diplomac Harvarda sa značajnim uporištem u evropskom pravu, Bogdan doprinosi radu YEC-a kao jedan od odabranih članova ove elitne organizacije koji nisu iz SAD-a, doprinoseći ovom udruženju svojim jedinstvenim i višestranim stavovima. YEC istovremeno predstavlja platformu za uspešnu transatlantsku razmenu znanja i poslovnu saradnju.