Advokati iz advokatske kancelarije Gecić Law poseduju značajno iskustvo u pružanju pravnih saveta i zastupanju u ustavnopravnim sporovima i sporovima vezanim za Evropsku konvenciju o ljudskim pravima (EKLJP). Kancelarija Gecić Law jedna je od retkih kancelarija u regionu koja je u mogućnosti da formira timove potpuno u skladu sa zahtevima svakog konkretnog slučaja. U tom smislu, u mogućnosti smo da obezbedimo tim koji čine stručnjaci za rešavanje sporova i iskusni pravnici praktičari koji detaljno poznaju konkretnu oblast, kako bismo obezbedili pružanje izvanrednih i sveobuhvatnih usluga s obzirom na specifičnosti pojedinačnog slučaja.

Angažovani smo od strane klijenata za potrebe pružanja opštih saveta o odredbama i primeni EKLJP, provere sadržine pojedinačnih predstavki koje se podnose Evropskom sudu za ljudska prava (Evropski sud), zastupanja i pomoći u vezi sa Registrom EKLJP, kao i zastupanja pred domaćim sudovima i pred Evropski sud. Pored iskustva u zastupanju klijenata pred Sudom u Strazburu, naš tim se pokazao uspešnim i u poznavanju prakse i stavova Evropskog suda, što je važno, kako bi se zaštitili interesi klijenata pred najvišim domaćim sudovima, te im se omogućio blagovremen i ekonomičan pristup pravosudnim organima.

Oblasti naše stručnosti obuhvataju:

  • pravno savetovanje i zastupanje pred domaćim sudovima u sporovima vezanim za EKLJP,
  • pripremu i proveru sadržine predstavki koje se podnose Evropskom sudu,
  • pravno savetovanje o pravilima i propisima vezanim za EKLJP,
  • zastupanje pred Evropskim sudom,
  • sporove pred Evropskim sudom.