Prilazeći novim pravnim izazovima holistički i multidisciplinarno, advokatska kancelarija Gecić Law ušla je u novu fazu poslovanja uvođenjem pravne oblasti koja obuhvata zaštitu životne sredine, društvenu odgovornost i savesno korporativno upravljanje (Environmental, Social & GovernanceESG). Kako ova pitanja sve više dobijaju na važnosti u poslovanju, kancelarija Gecić Law je odlučila da odgovori na ovaj trend spajanjem svog vrhunskog poznavanja prava EU i pragmatičnog, realnog, pristupa problemima kako bi klijentima ponudila usluge koje bi olakšale usklađivanje njihovog poslovanja sa međunarodnim i regionalnim ESG principima. Kao advokatska kancelarija koja suštinski razume složenost brojnih i učestalih promena pravila i propisa u oblasti ESG, Gecić Law je objedinila svoja iskustva koja proističu iz dugogodišnjeg rada u oblastima međunarodne trgovine, prava životne sredine, upravnog i radnog prava, bankarstva i finansija i privrednog kriminala, sa znanjem proisteklim iz istraživanja vrhunskih univerziteta, nevladinih organizacija, kompanija i država, kako bi razvila čitav niz usluga iz oblasti ESG.

Najnovija regulatorna rešenja u oblasti održivog razvoja, poput Evropskog zelenog dogovora (European Green Deal), uticaće na sve koji posluju na svetskom tržištu, bez obzira na njihovu lokaciju. Međunarodna tela kao što su UN i EU, pozivaju kompanije i investitore da se u što većoj meri vode principima ESG i budu svesni njihove dugoročne vrednosti. Takođe, investitori, zaposleni, potrošači, države i druge zainteresovane strane sve više obraćaju pažnju na usklađenost sa principima ESG, koji postaju nezaobilazan deo savremenog poslovanja. Primena principa održivog razvoja i poslovanje po ESG standardima dugoročno doprinosi većoj stabilnosti finansijskih tržišta, kao i jačanju poverenja i podizanju znanja kod učesnika na tržištu. Sve veći broj kompanija razume da primena principa ESG i transparentno izveštavanje imaju pozitivan uticaj na njihov ugled, ali i na njihove finansijske rezultate.

Sveobuhvatne usluge u oblasti ESG advokatske kancelarije Gecić Law podrazumevaju procenu dugoročnog uticaja poslovne i investicione politike, procenu rizika sprovođenja ESG politika kao i savete u pogledu procedura izveštavanja.

Naš tim ESG tim je spreman da klijentima pruži sledeće savete i usluge:

  • Strateško i operativno izveštavanje o uticaju poslovanja na oblast ESG
  • Procenu usklađenosti sa propisima vezanim za ESG na području Zapadnog Balkana i globalno
  • Upravljanje rizicima i odgovorno korporativno upravljanje
  • ESG due diligence u M&A transakcijama i projektima visokog rizika
  • Projekti u oblasti obnovljivih izvora energije
  • Zaštita ljudskih prava u korporacijama
  • Politika sprečavanja pranja novca i korupcije
  • Zaštita ugleda
  • Rešenja iz oblasti održivog i zelenog finansiranja
  • Rešavanje sporova