Države i najveće svetske kompanije sve češće obraćaju pažnju na zaštitu životne sredine. U tom smislu i EU i UN navode zaštitu životne sredine kao jedno od najvažnijih pitanja sa kojim se čovečanstvo suočava u 21. veku. Stoga, mnogi subjekti, u javnom i privatnom sektoru, su posvećeni ispunjenju ciljeva održivog razvoja iz 2015. godine, čineći pravo zaštite životne sredine sve relevantnijom sferom. „Evropski zeleni dogovor“ i „Pariski sporazum“, koji ima za cilj da Evropa postane prvi „klimatski neutralan“ kontinent, sa nultom emisijom štetnih gasova do 2050. godine, pokazuju da su se države obavezale da reaguju po pitanju klimatskih promena. Pored toga, neke od najvećih svetskih kompanija, uključujući i pojedine iz sektora energetike i automobilske industrije, angažovale su se da svoje buduće poslovanje usklade sa Pariskim sporazumom uz obećanje da  će svesti emisije ugljen-dioksida na prihvatljive nivoe do sredine veka.

Pravo zaštite životne sredine postaje sve relevantnija oblast koja se ubrzano razvija. Štaviše, napori EU u oblasti zaštite životne sredine predstavljaju najsveobuhvatniji pravni pristup klimatskim promenama. Unija se čvrsto zalaže za proaktivni pristup u oblasti zaštite životne sredine kako bi se pronašla rešenja za probleme kao što su kvalitet vode i vazduha, odlaganje otpada i industrijsko zagađenje. Srbija je donela Zakon o zaštiti životne sredine koji nalaže smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, kao deo programa EU o klimatskim promenama, a sve u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Takođe u sklopu svog približavanja EU, Crna Gora je uvrsila zaštitu životne sredine u svoju Nacionalnu strategiju održivog razvoja.

Advokatska kancelarija Gecić Law pruža savetodavne usluge iz oblasti zaštite životne sredine, uzimajući u obzir najnovija dešavanja, kako u EU, tako na celom Zapadnom Balkanu. Svojim ekspertskim mišljenjem naši advokati su podržali usklađivanje Zakona o zaštiti životne sredine Republike Srbije sa EU regulativom iz te oblasti. Dodatno, kontinuirano analiziramo moguće rizike po naše klijente, na čije poslovanje mogu uticati novi propisi o zaštiti životne sredine, kao i usklađivanje sa ciljevima u oblasti zaštite životne sredine u okviru Energetske zajednice, uključujući planove za sprečavanje prekomerne emisije ugljenika.

Naš tim za zaštitu životne sredine specijalizovan je za pružanje saveta i podrške klijentima u:

  • Proceni i upravljanju obavezama vezanih za zaštitu životne sredine u poslovnim i finansijskim transakcijama
  • Proceni ekološkog rizika
  • Sastavljanju korporativnih politika zaštite životne sredine
  • Poslovanju vezanom za obnovljive izvore energije
  • Planovima za sprečavanje emisije ugljenika
  • Pitanjima otpada i zagađenja