Narodna skupština Republike Srbije

27 apr, 2021

Novine u energetskom zakonodavstvu Srbije – put ka zelenoj budućnosti

Izmene i dopune, kao i donošenje novih zakona koji se bave energetikom su od velike važnosti za nastavak tzv. energetske tranzicije, koja bi trebalo da se sprovede čitavim setom novih propisa. Tranziciju ka energetskom sektoru bez emisija CO2 i ka integrisanom energetskom tržištu trebalo bi da sprovedu sve zemlje Zapadnog Balkana. Ciljevi su povećanje udela obnovljive energije, poboljšanje energetske efikasnosti i smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte. Poslanici Skupštine Srbije su 20. aprila usvojili Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici („Izmene i dopune Zakona o energetici“), Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Zakon o energetskoj […]

Detalji
20 apr, 2021

Zakon o klimatskim promenama – šta možemo da očekujemo?

Poslanici Skupštine Republike Srbije su na sednici 18. marta usvojili Zakon o klimatskim promenama („Zakon“). Kako je navela ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, „ovim zakonom potvrđeno je da su pitanja iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena konačno dobila zasluženo mesto u Vladi Srbije i da se nalaze visoko na lestvici prioriteta“. Osnovni cilj je svakako smanjenje emisije gasova staklene bašte, budući da ubrzan razvoj tehnologije i međunarodne trgovine, dovode do toga da zagađujuće čestice, pre svega, gasovi staklene bašte (eng. Greenhouse Gasses – „GHG“), predstavljaju globalni problem. Duga istorija propisa o sprečavanju klimatskih promena Problem, ali i […]

Detalji
15 apr, 2021

Novi Zakon o elektronskom fakturisanju – koje novine možemo da očekujemo?

Jedna od značajnih novina u srpskom zakonodavstvu se odnosi na regulisanje elektronskog fakturisanja  Predlogom zakona o elektronskom fakturisanju („Predlog“). Usvajanje Predloga je na dnevnom redu Narodne skupštine 21. aprila pa ostaje da vidimo da li će Predlog pretrpeti izmene i u pogledu čega. Razlozi donošenja Predloga Jedan od ključnih razloga za donošenje Predloga jeste dalje usaglašavanje srpskog prava sa pravom Evropske unije. Pored toga, prema rečima Ministra finansija, Predlogom se „unapređuje transparentnost, pravna sigurnost i konzistentnost nacionalnog pravnog okvira koji reguliše elektronsko fakturisanje“. Rešenja predviđena Predlogom treba da obezbede i uštedu u vremenu. Šta se smatra elektronskom fakturom u skladu […]

Detalji