15 maj, 2023

Branko Gabrić govorio na Kongresu o zaštiti podataka

Naš advokat Branko Gabrić imao je čast da bude pozvan da prošle nedelje govori na Kongresu o zaštiti podataka Jugoistočne Evrope u Beogradu. Kongres ima za cilj da uspostavi forum za profesionalceu oblasti zaštite podataka da bi se olakšala razmena ideja, mišljenja, iskustva i primena najboljih praksi, čime bi se unapredila oblast zaštite podataka u regionu.

Branko je učestvovao na centralnom panelu prvog dana konferencije čija je tema bila „Transparentnost – mogu li organizacije ikada biti previše transparentne?“. Ostali učesnici panela su bili: Boško Vojkić, direktor za zaštitu podataka Ergomed PLC; Stevan Stanojević, osnivač PrivaciOneStop; i Frančesko Pocoli, zamenik službenika za zaštitu podataka u kompaniji Veri Ireland. Razgovarali su o važnosti pronalaženja ravnoteže između potreba preduzeća i rizika u pogledu prava na zaštitu podataka u kontekstu razvoja kulture privatnosti.

Tokom diskusije, oni su naglasili važnost upotrebe jednostavnog jezika u porukama o privatnosti i upotrebe kreativnih sredstava za njihovo efikasno komuniciranje. Takođe su istakli kritičnu ulogu sveobuhvatne dokumentacije procesa za uspešno upravljanje slučajevima neovlašćenog pristupa podacima. Panelisti su se složili da je dokumentovanje  ključno za efikasno ublažavanje posledica.

SEEDPC je pružio priliku stručnjacima iz oblasti zaštite podataka da se sastanu i podele svoja iskustva i najbolje prakse. Kongres je imao za cilj da uspostavi platformu za razgovore, umrežavanje i edukaciju, kao osnovu za razvoj oblasti zaštite podataka u regionu. SEEDPC kongres naglasio je važnost nastavka dijaloga o najboljim praksama u ovoj oblasti. Konferencija podržava doslednu primenu prava na zaštitu podataka, ali i istražuje mogućnosti da organizacije nastave da odgovorno posluju u digitalnom dobu.