06 okt, 2017

AKV razmatra neustavnost Zakona o zaštiti konkurencije

Autor fotografije: Aleksandar Milutinović

Pod okriljem Advokatske komore Vojvodine (AKV), u Novom Sadu (poznatom kao srpska Atina) je 4. oktobra 2017. godine, održana Katedra na temu: „Postupak Komisije za zaštitu konkurencije protiv Advokatske komore Srbije, moguće posledice za AKV i inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o zaštiti konkurencije“. Predavanje o ovoj vrlo složenoj i aktuelnoj temi držali su Isidora Nikolić Savin, advokat i specijalista za građansko i privredno pravo Evropske unije iz Novog Sada, i Bogdan Gecić, partner u kancelariji Gecić Law.

Veliko interesovanje za prisustvo Katedri pokazali su advokati i advokatski pripravnici, i to iz različitih grana prava, što govori u prilog tome da je ova tema zapažena i postala aktuelna i izvan krugova advokata koji se bave pravom konkurencije. Naime, to i ne čudi imajući u vidu postupak koji je Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula protiv Advokatske komore Srbije (AKS), a kojim je ozbiljno ugrožen položaj advokature u našoj zemlji. Upravo su pitanja koja se tiču ovog postupka, njegovog ishoda i potencijalnih posledica na rad advokata u Srbiji bila najčešća.

Prisutni su, nakon završene Katedre, istakli da su predavači jednu vrlo složenu temu uspeli da približe i objasne na jednostavan način, tako da su i advokati i pripravnici koji se inače ne bave pravom konkurencije imali priliku da prošire svoje znanje o ovoj oblasti, kao i da se upoznaju sa svim njenim aktuelnostima.

Ono što je posebno važno je to da su se prisutni složili sa inicijativom za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o zaštiti konkurencije koju je naša kancelarija podnela zajedno sa Udruženjem za zaštitu ustavnosti i zakonitosti (UZUZ) i Komitetom pravnika za ljudska prava (YUCOM), a kojoj se kasnije pridružila AKS, te istakli da nešto mora da bude učinjeno kako bi se sprečila samovolja Komisije. U vezi sa tim, na Katedri se diskutovalo i o mogućnosti da se AKV priključi inicijativi pred Ustavnim sudom, odnosno podnese svoju inicijativu.

Pokazalo se da je ova Katedra dodatno doprinela podizanju svesti o značaju ovog problema i ukazala na činjenicu da postoji širok i jak konsenzus u Srbiji u pogledu promena u oblasti prava zaštite konkurencije koje su, pokazalo se, zaista neophodne.