06 dec, 2023

Holivudski štrajk 2023: prava, scenarija i veštačka inteligencija

Uvod

Istorijski štrajk 2023. godine uzdrmao je dinamičnu scenu Holivuda, podsećajući na uzbudljivu dramu.  2. maja, Udruženje pisaca Amerika (WGA) stupilo je na scenu, odlučivši se jednoglasno na štrajk.  Ovo podseća na holivudski štrajk od 2007-2008. godine koji je promenio celu industriju, obeležavajući 15 godina od poslednjeg puta kada su pisci izjavili svoje nezadovoljstvo.

Ova saga zgrabila je i pažnju industrije zabave. Drugi čin počeo je 14. jula, 2023. godine kada je Savez glumaca Amerike – Američke federacije televizijskih i filmskih umetnika (SAG-AFTRA) pokrenuo istorijski štrajk protiv Saveza producenata filmskih i televizijskih programa (AMPTP).  To je bio prvi put od štrajka iz 1980. godine da su glumci preuzeli vodeću ulogu štrajkujući za prava radnika.

Štrajkovi iz 2023. godine nisu bili samo kratki nastupi; bili su cele predstave. Štrajk WGA, koji je trajao 148 dana od 2. maja do 27. septembra, brojao je 11.500 scenarista u sukobu sa AMPTP.  Istovremeno, rekordni štrajk SAG-AFTRA od 14. jula do 9. novembra je uticao na 45.000 radnih mesta.  To je nanelo neverovatni ekonomski udarac od 6,5 milijardi dolara Južnoj Kaliforniji.

Zahtevi

Na početku, zahtevi štrajkača bili su jednostavni.  SAG-AFTRA je tražio povećanje minimalca kako bi se ublažio efekat inflacije, deljenje profita, povećanje dnevnica, unapređenje uslova pod kojim se plaćaju pevači i plesači, povećanje plata, poboljšanje radnih uslova za statiste, penzije, zdravstveno osiguranje i penzione doprinose. WGA je zahtevao povećanje minimalca, bolje radne uslove (više zaposlenih i zagarantovan minimalni broj zaposlenih) u epizodnoj televiziji, minimalno trajanje zaposlenja, i zdravstveno osiguranje i penzione doprinose.

Ovi zahtevi su standardni zahtevi štrajkova. Međutim, i SAG-AFTRA i WGA su imali zahteve koji se odnose na veštačku inteligenciju (AI).  SAG-AFTRA je tražio sveobuhvatne odredbe koje štite ljudski rad, i koje propisuju obavezu pristanaka i fer nadoknadu za slučaj da AI značajno menja glas, lik ili performans umetnika. Sa druge strane, WGA je zahtevao regulisanje korišćenja AI u MBA projektima, zabranjujući AI da piše ili prepravlja književni materijali ili da se koristi kao izvorni materijal, i ograničavanje treniranja AI na MBA materijalima.

Glavna zabrinutost među piscima bila je potencijalna upotreba AI od strane producenata za kreiranje ili završavanje scenarija, što bi potencijalno umanjilo nadoknadu koja pripada piscima.  WGA je predložio da se adaptacije jezičkih modela smatraju originalnim scenarijima, sprečavajući da se AI materijal označava kao književni ili izvorni materijal. Studijima bi takođe bilo naloženo da otkriju kada piscima zadaju obradu sadržaja koji je generisao AI.

Posledice

Izgleda da su uspeli.  Prema rečima Adama Conovera, novi uslovi zabranjuju studijima upotrebu AI za kreiranje ili izmenu scenarija koje su napisali ljudi.  Ugovor eksplicitno zabranjuje kategorizaciju AI generisanog sadržaja kao „izvornog materijala,“ što bi u suprotnom moglo smanjiti nadoknadu i priznanje scenaristima koji ga prilagođavaju.

Novi uslovi ne zabranjuju eksplicitno upotrebu AI alata za pisanje, već postavljaju smernice koje obezbeđuju da pisci zadrže kontrolu nad tehnologijom, osnažujući ih umesto da ih podvrgnu kontroli AI.

SAG-AFTRA je takođe ostvario svoje ciljeve.  Studiji moraju pribaviti saglasnost glumca pre nego što stvore digitalnu repliku uz pomoć slike tog glumca.  Glumcima takođe pripada naknada od rada digitalnog modela.  Saglasnost izvođača uz čije karakteristike lica je stvoren sintetički izvođač je takođe obavezna.

Osim zahteva koji se odnose na veštačku inteligenciju, štrajkači su obezbedili veće minimalne plate i deljenje dobiti od striming usluga.  Detalji novih uslova ostaju nepoznati.  Međutim, biće interesantno posmatrati uticaj ovih štrajkova na korišćenje AI u različitim industrijama.

 

Autori: Milica Novaković, Bojan Tutić