08 nov, 2017

Doneta još jedna istorijska odluka Evropske komisije za Srbiju

Advokatska kancelarija Gecić uspešno je zastupala Republiku Srbiju i Železaru Smederevo u istrazi koju je Evropska komisija vodila povodom navodne istorijske državne pomoći dodeljene Železari Smederevo d.o.o. i moguće odgovornosti HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd (Hestil) za povraćaj takve pomoći, a u skladu sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). U sredu, 8. novembra 2017. godine, Johanes Han, Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju, obavestio je predsednicu Vlade Republike Srbije, Anu Brnabić, o činjenici da je Evropska komisija zaključila da „železara, koja je sada u vlasništvu Hestila, nije u obavezi da vrati državnu pomoć koju je primala u prošlosti“ (link).

Vodeća kancelarija u regionu

Ovaj događaj predstavlja drugu odluku od istorijske važnosti koja se odnosi na smederevsku železaru, a ukupno treću odluku Evropske komisije koju je izdejstvovao tim naše kancelarije specijalizovan u oblasti prava zaštite konkurencije / kontrole državne pomoći, kao i u oblasti Evropskog prava, trgovine i pridruživanja, zajedno sa našim partnerima, a nakon skorašnje odluke o neuvođenju carina na čelik iz Srbije kao i zelenog svetla u slučaju Air Serbia / Etihad. Važno je naglasiti da je analiza državne pomoći bila potpuno nezavisna od nedavnog slučaja antidampinga, koji se takođe okončao sa pozitivnim ishodom po železaru u Smederevu.

Još jednom, posebnu zahvalnost dugujemo Vladi Republike Srbije, predvođenoj premijerkom Anom Brnabić, Misiji Republike Srbije pri Evropskoj uniji i menadžmentu smederevske železare na ukazanom poverenju i usmeravanju sveukupnih napora srpskih timova u Beogradu i Briselu.

Oprez – nove istrage su neizbežne

Uprkos jasnom pozitivnom tonu upućene poruke, saopštenje Komesara Hana sadrži i veoma uočljivo upozorenje za sve kompanije i strane investitore koji posluju u Srbiji – obaveze Republike Srbije koje proizlaze iz SSP-a daju Evropskoj komisiji nedvosmisleno ovlašćenje da vodi istrage i ocenjuje usaglašenost domaćih postupaka sa pravilima EU o državnoj pomoći. Prema navodima Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Komesar Han je posebno istakao: „Komisija je bila u obavezi da sprovede pomenutu analizu zbog obaveza Srbije koje proističu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a koje se odnose na poštovanje pravila EU o državnoj pomoći, naročito kada su u pitanju kompanije u procesu restrukturiranja.“ [posebno naglašeno].

Ova suptilna, ali kristalno jasna poruka, zajedno sa činjenicom da se poslednji Izveštaj o skriningu za poglavlje 8 – Politika konkurencije, primarno bavi pitanjima državne pomoći, predstavlja direktnu indikaciju da će Evropska komisija, sa nedovsmislenim ovlaščenjima iz SSP-u, nastaviti da pažljivo prati i ispituje sve relevantne slučajeve državne pomoći, sa posebnim fokusom na kompanije koje su prošle, ili će tek proći kroz proces restrukturiranja i/ili privatizacije, a u skladu sa  pravilima i režimom državne pomoći EU.

S tim u vezu, toplo preporučujemo i naš nedavno objavljen članak „Srbija i Crna Gora: Zakon o porezu na dobit pravnih lica pod lupom pravila o državnoj pomoći“ koji se odnosi na rastući pritisak Evropske komisije pod kojim su se našle i Srbija i Crna Gora, a radi izmene određenih akata koji se tiču poreza na dobit pravnih lica u cilju usklađivanja odgovarajućih poreskih olakšica sa pravom EU.

Vodeći srpski proizvođač čelika

Smederevska železara je vodeći proizvođač čelika u Srbiji i drugi najveći domaći izvoznik, trenutno zaslužan za skoro 1% bruto domaćeg proizvoda (BDP) Srbije. Prethodno društvo, Železara Smederevo d.o.o. je raniji vlasnik, US Steel, kupio u procesu privatizacije, a zatim prodao Vladi Republike Srbije 2012. godine, kada se US Steel povukao sa domaćeg tržišta. U aprilu 2016. godine, HBIS je podneo obavezujuću ponudu za kupovinu značajnog dela imovine od Železara Smederevo d.o.o. u ukupnoj vrednosti od 46 miliona evra (53,9 miliona dolara), i osnovao HBIS Group Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd – Hestil Srbija.

Tim pravnih savetnika

Tim kancelarije Gecić predvodio je partner Bogdan Gecić, a činili su ga stariji saradnik Marija Papić, kao i saradnici Tatjana Sofijanić i Rastko Pavlović.

 

Više informacija možete naći na sledećim linkovima:

http://ceelegalmatters.com/serbia/7471-gecic-law-achieves-second-positive-decision-by-european-commission-regarding-zelezara-smederevo-steel-mill

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=367052

http://rs.n1info.com/a340884/Biznis/Knezevic-Odluka-o-Zelezari-vazna-vest-za-investitore.html

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/5/ekonomija/2932564/zelezara-nije-u-obavezi-da-vrati-drzavnu-pomoc.html

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/knezevic-odluka-evropske-komisije-o-hestilu-dobra-vest-za-srbiju/y8pc59e

http://ekonomski.net/evropska-komisija-zelezara-nije-u-obavezi-da-vrati-drzavnu-pomoc.html

https://www.krstarica.com/vesti/politika/ek-zelezara-ne-treba-da-vraca-pomoc-koju-je-nekada-primala/